Bibliotek

Studenter
Velkommen til Universitetsbiblioteket - din støttespiller som student og forsker

Søk i bibliotekbasen Oria

Universitets- biblioteket

Tilgang hjemmefra

Aktuelt
• NB! Masterstudenter skal fortsatt levere trykt versjon av oppgaven selv om biblioteket ikke skal ha dem lenger. Ta med minimum 2 ex når du leverer på SiT! 
Åpningstider i julen
Åpning av nye læringslokaler
EndNote-kurs høsten 2017
Universitetsbibliotekets strategi
Erstatningskrav - nye rutiner
EndNote X8 for NMBU
Redusert tidsskriftstilbud i 2017
Digitale kompendier - Bolk
Flere...

Snarveier
Aviser
EndNote
Fulltekst
Kurskalender

* = kun for NMBU

Følg oss på sosiale medier