Biblioteket

Universitetsbiblioteket

Oria

 

Aktuelt

Referencing coffee

Referencing coffee

23. november, kl. 10.00 og 2. desember, kl. 13.00 kan du få hjelp med referanser, litteraturlister og Endnote på Universitetsbiblioteket Sørhellinga.
Vi serverer også kaffe og noe godt å bite i. 

Adventsmorgen på Universitetsbiblioteket

Adventsmorgen på Universitetsbiblioteket

Hver morgen i desember serverer vi noe varmt å drikke og pepperkaker i bibliotekene på Sørhellinga og i Veterinærbygningen.

Det skjer på NMBU Universitetsbiblioteket

Det skjer på NMBU Universitetsbiblioteket

Denne høsten har vi en rekke spennende arrangement som vi håper studenter og ansatte ved NMBU vil delta på. De fleste arrangementene er også åpne for deltakere utenfor NMBU. Vi vil blant annet tilby små konserter, foredrag, omvisninger og kurs. Følg med på vår nettside for arrangement, og på sosiale medier. 

Unik lokalhistorie tilgjengeliggjøres i NMBU Brage

Unik lokalhistorie tilgjengeliggjøres i NMBU Brage

NMBU Universitetsbiblioteket har gleden av å forvalte og tilgjengeliggjøre Olav Klokks dagbøker i det digitale vitenarkivet NMBU Brage. Dette skjer etter ønsker fra Astrid Klokk, etterkommer etter Olav Klokk og Per Harald Grue, leder i Vitenparkens venner.