Generell informasjon til deg som søker ved NMBU

NMBU tilbyr:

  • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
  • Utfordrende arbeidsoppgaver
  • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Ulike velferdsordninger
  • Mulighet for plass i privat barnehage

NMBU er en statlig institusjon som følger gjeldende regler for ansettelser i staten. 

  • Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. Vitnemål kan lastes opp via vitnemålsportalen.
  • Stillinger ved NMBU følger Statens lønnsregulativ.
  • Med stillingen følger medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %).
  • I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Published 4. september 2018 - 11:03 - Updated 18. januar 2019 - 14:26