For ansatte

Parkering for NMBU-ansatte

Parkering for NMBU-ansatte

Alle ansatte ved NMBU må registrere kjøretøy (gjelder også moped og motorsykkel (MC) elektronisk for å kunne parkere på ansatt-parkering alle arbeidsdager mellom kl 08.00 og 17.00.  

Parkering for ansatte ved campusinstitusjoner

Parkering for ansatte ved campusinstitusjoner

NIBIO, Vitenparken, SiÅs, ITAS Instrumenttjenesten, ITAS scanmatic, Åkebakke barnehage og VI inngår i parkeringssamarbeidet med NMBU og har ulike rutiner for registrering. Inntil videre benyttes dagens rutiner for registrering. 

Alle ansatte må registrere kjøretøy elektronisk for å kunne parkere på ansatt-parkering alle arbeidsdager mellom kl 08.00 og 17.00. Det er parkeringsskiltet på området som viser om parkeringsplassen er for ansatt. Noen parkeringsplasser er merket ansatt/student. Her kan både studenter og ansatte parkere. Parkeringsplasser skiltet for studenter er kun for studenter.

Den elektroniske avtalen må fornyes en gang i året. Det skal komme et push-varsel i forkant som indikerer at en må fornye avtalen. 

Det gjelder også moped og motorsykkel (MC).