For ansatte

Parkering for NMBU-ansatte på campus Ås

Parkering for NMBU-ansatte på campus Ås

Alle ansatte ved NMBU (Ås og Adamstua) må registrere kjøretøy elektronisk for å kunne parkere på ansatt-parkering alle arbeidsdager mellom kl 08.00 og 17.00 på campus Ås. Den elektroniske avtalen må fornyes en gang i året. 

Det skal komme et push-varsel i forkant som indikerer at en må fornye avtalen. 

Det gjelder også moped og motorsykkel (MC).

Parkering for ansatte ved campusinstitusjoner

Parkering for ansatte ved campusinstitusjoner

NIBIO, Vitenparken, SiÅs, ITAS Instrumenttjenesten, ITAS scanmatic og Åkebakke barnehage inngår i parkeringssamarbeidet med NMBU på campus Ås og har ulike rutiner for registrering. Inntil videre benyttes dagens rutiner for registrering. 

Alle ansatte må registrere kjøretøy elektronisk for å kunne parkere på ansatt-parkering alle arbeidsdager mellom kl 08.00 og 17.00 på campus Ås.

Den elektroniske avtalen må fornyes en gang i året. Det skal komme et push-varsel i forkant som indikerer at en må fornye avtalen. 

Det gjelder også moped og motorsykkel (MC).

Parkering for ansatte og studenter på Campus Adamstuen

Parkering for ansatte og studenter på Campus Adamstuen

Alle studenter ved NMBU (Ås og Adamstua) må ha oblat for å kunne parkere på Campus Adamstua.