Parkering

Her finn du parkeringsinformasjon for ansatte ved NMBU og campusinstittusjonene.

Parkering for gjester til campus Adamstuen
Det er skiltet egne plasser for gjester ved bygg 12, sjå parkeringskart. Det er ikke påkrevd med oblat eller parkeringsbevis for å stå på disse plassene. Parkering er forbudt mellom kl. 24.00-06.00 alle dager.
Det er skilt med parkeringsvilkåra ved innkøyringene. Reguleringen på området gjelder hele døgnet, alle dager.

Parkering for gjester til campus Ås

Gjester må parkere på gjesteparkeringsplasser fra kl 08.00 til 17.00 alle arbeidsdager.  

Gjester betaler for parkeringen via Apco app: Kode 6658 – gjesteparkering 10,- kr pr timen + 2 kr i startgebyr.

  • Appen finner du i Apple store og i google play. Windows-telefoner støttes ikke, de må benytte Nettsiden til Apcoa
  • Billettløse parkeringsautomater der en registrerer registreringsnummeret.

Dette gjelder gjesteparkering på Eika sportssenter/Damstykket (merket med GG-hallen) og Veterinærbygningen (innkjøring via Fylkesvei 56 Kongeveien, avkjøring Syverudvein mot SHF og ned Arboretveien).  I helger og på offentlige fridager gjelder ikke reservasjonen for ansatte og studenter og da kan alle parkeringsplasser brukes gratis. Maksimal parkeringstid er 24 timar. 

Parkeringsoversikt september 2019.

Foto
NMBU

Adkomst til gjesteplasser

Adkomsten til gjesteparkeringsplassen ved Eika sportssenter/Damstykket er skilta i Meierikrysset  langs Drøbakvegen (Fv. 152) og Herumvegen. Fra Herumvegen og fram til parkeringsområdet er det skiltet med svart «P» på hvit bakgrunn.

Midlertidig adkomst til gjesteparkering ved Veterinærbygningen som ikke er skiltet. Ta av fylkesveg 56 Kirkevegen/Kongevegen i Meierikrysset og følg denne til til avkjøring Syverudvegen mot SHF. Følge Syverudvege og ta av Arboretveien. Følg denne til Elizabeth Stphansens veg som fører fram til parkeringsplassene. 

Er det ikke plass på gjesteparkeringen, ta kontakt med driftssenteret ved Eiendomsavdelinga på tlf. 67 23 07 77 for å få hjelp. Åpningstid for driftssenteret kl 0800 til 1500  i perioden 15. mai til  14. september og kl 0800 til 1545  fra 15. september til 14. mai.

Spesielt for gjester til NIBIO og SKP
• NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi, Høgskolevegen 7) – Registreringen gjøres elektronisk i resepsjonen i Høgskolevegen 7.
• SKP (Senter for klimaregulert planteforsking, Kirkevegen 16) – Registreringen gjøres elektronisk i resepsjonen i Kirkevegen 6 eller ved å bruke billett fra automat på gjesteparkeringen (Bioteknologibygningen eller Damstykket/Eika sportssenter).
• Husdyrfag (Oluf Thesnes veg/Arboretvegen - Registrering i resepsjonen 

Disse parkeringsplassene er reserverte gjester til nemnte institusjoner. Det er viktig å følje skiltingen på stedet.

Hva gjør jeg når gjesteparkeringen er full?
Om gjesteplassen er full, ta kontakt med driftssenteret på tlf. 67 23 07 77, så kan de hjelpe deg videre.

Ladeplassar for gjester
På gjesteparkeringsplassen ved Eika finner du ladeplass for gjester. Se skilting på stedet.

Ladingen betales med Apcoa Flow - appen finner du i Apple store og i Google play.  Windows-telefoner støttes ikke, de må benytte Nettsiden til Apcoa

Jeg er gjest over en lengre periode. Finnes det et alternativ til gjesteparkeringsplassen?
Gjester som trenger gjesteparkeringsplass over lenger tidsrom eller trenger å levere varer kan ta kontakt med vertskapet (fakultetet) for mer informasjon. Det er mulig å få tidsbegrenset elektronisk parkeringstillatelse for å bruke parkeringsplasser for ansatte.

Spørsmål om parkeringsordningen
Har du spørsmål om parkeringsordningen kan du kontakte parkering@nmbu.no. eller se nettsiden til Apcoa https://apcoasupport.no/

Klager på pålagt kontrollgebyr skal sendes direkte til www.kontrollavgift.no

Published 6. mars 2014 - 7:00 - Updated 9. oktober 2020 - 15:20