Vakttelefoner og nødnummer

Campus Ås

Teknisk vakt:
I arbeidstiden: 67 23 07 77
- Ved akutte feil/ hastesaker
Utenom arbeidstid90 53 10 72
- Ved akutte situasjoner som strømbrudd, vannlekkasjer, heisfeil og lignende.

Sikkerhetsleder  - Bård M. Tollefsen tlf. 95 26 16 19

Informasjonssikkerhetsleder - Kirsti Pettersen tlf 91 16 80 60

Brannvernleder - Jon G. Olafsen tlf. 45 03 40 96

Vakttelefon (Securitas): 98 69 11 13
- På området mandag- fredag fra 1800 - 0700 og lørdag- søndag 1500 - 0700

Campus Adamstuen

Veterinærvakt:
Smådyrklinikken: 67 23 23 23 på dagtid og 820 90 102 kveld, natt og helg.
Hesteklinikken: 67 23 24 24 på dagtid og vakttelefon 922 80 704 utenom kontortid.

Produksjonsdyr: 67 23 22 00 (kontortid), Vakttelefon: 67 23 22 22 (Ambulatorisk klinikk) 

Operativ sikkerhet: Kjetil Oftebro, tlf. 90 04 74 46
Brannvernleder: Jan Fredrik Arning, tlf. 40 63 63 86

Vakttelefon (Securitas): 91 75 39 04
- På området mandag- søndag fra 2100-0500

Campus Sandnes

Brannvernleder Helge Abrahansen, tlf. 48 03 24 83

Stedfortreder: Asbjørn Haga, tlf. 41 54 82 01

Beredskap

Beredskap ved NMBU i HMS-håndboka (intern lenke)

Beredskapsleder

Administrasjonsdirektør Lars Atle Holm tlf 90 11 13 49

Published 16. desember 2013 - 10:21 - Updated 14. september 2018 - 13:35