Vakttelefoner og nødnummer

Campus Ås

Teknisk vakt:
Ved akutte feil/hastesaker
I arbeidstida: 67 23 07 77
Utanom arbeidstid: 90 53 10 72

Beitevakt:
Oppdager du dyr på avveie eller problem på beite, kontakt:
Irma Oskam, tlf: 926 13 775
Birgitte Mosveen, tlf: 482 49 080

Akutte situasjonar som straumbrot, vasslekkasjar, heisfeil og liknande.
Tryggleiksleiar Bård M. Tollefsen, tlf. 95 26 16 19

Informasjonstryggleiksleiar Ove Brusegaard, tlf. 91 63 69 32

Brannvernleiar Jon G. Olafsen, tlf. 45 03 40 96

Vakttelefon (Securitas): 98 69 11 13
På området måndag - fredag frå 1800 - 0700 og laurdag - søndag 1500 - 0700

 

Campus Adamstuen

Veterinærvakt:
Smådyrklinikken: 67 23 23 23 på dagtid og 820 90 102 kveld, natt og helg.
Hesteklinikken: 67 23 24 24 på dagtid og vakttelefon 922 80 704 utanom kontortid.
Produksjonsdyr: 67 23 22 00 (kontortid), Vakttelefon: 67 23 22 22 (Ambulatorisk klinikk) 

Operativ tryggleik: Jan Fredrik Arning, Leiar tlf. 406 36 386
Espen Andresen, Elektrikar tlf. 401 05 522
Tom Nordli, VVS/el.  tlf. 912 40 668
Frank-Robert Larsen, Røyrleggjar  tlf. 915 33 117

Brannvernleiar: Espen Adelsten  Andresen; tlf. 401 05 522
Tom Nordli , 1. vara  tlf. 912 40 668
Jan Fredrik Arning, 2. vara tlf. 406 36 386

Vakttelefon (Securitas): 91 75 39 04
- På området måndag - søndag frå 2100-0500

 

Campus Sandnes

Brannvernleiar Helge Abrahamsen, tlf. 48 03 24 83

Vikar: Asbjørn Haga, tlf. 41 54 82 01

Published 16. desember 2013 - 10:21 - Updated 11. mai 2020 - 12:53