Vakttelefoner og nødnummer

Campus Ås

 

Vektertenesten: 986 91 113

Teknisk vakt:
Ved akutte feil som straumbrot, vasslekkasjar, heisfeil mv.
I arbeidstida: 67 23 07 77
Utanom arbeidstid: 905 31 072


Senter for husdyrforsøk (SHF)
Oppdager du dyr på avveie eller problem på beitet, kontakt:
Irma Oskam, tlf: 926 13 775
Birgitte Mosveen, tlf: 482 49 080

Tryggleik, informasjonstryggleik og brann
Tryggleiksleiar Bård M. Tollefsen, tlf. 952 61 619
Informasjonstryggleiksleiar Ove Brusegaard, tlf. 916 36 932
Brannvernleiar Jon G. Olafsen, tlf. 450 34 096
Brannverleiar (stedfortreder) Magnhild E Moen, tlf. 971 23 308

Veterinærvakt:
Dyresjukehuset smådyr: 67 23 23 23 (dagtid), 820 90 102 (kveld, natt, helg)
Dyresjukehuset hest: 67 23 24 24 (dagtid), 922 80 704 (vakttelefon utanom kontortid)
Produksjonsdyr: 67 23 22 00 (kontortid), vakttelefon: 67 23 22 22 (Ambulatorisk klinikk) 

 

Campus Sandnes


Brannvernleiar Helge Abrahamsen, tlf. 480 32 483
Vikar: Asbjørn Haga, tlf. 415 48 201

Published 16. desember 2013 - 10:21 - Updated 29. juni 2021 - 14:14