Vakttelefoner og nødnummer

Campus Ås

Teknisk vakt:
I arbeidstida: 67 23 07 77
- Ved akutte feil/hastesaker

Utanom arbeidstid90 53 10 72
- Ved akutte situasjonar som straumbrot, vasslekkasjar, heisfeil og liknande.

Tryggleiksleiar  - Bård M. Tollefsen tlf. 95 26 16 19

Informasjonstryggleiksleiar

Brannvernleiar - Jon G. Olafsen tlf. 45 03 40 96

Vakttelefon (Securitas): 98 69 11 13
- På området måndag - fredag frå 1800 - 0700 og laurdag - søndag 1500 - 0700

 

Campus Adamstuen

Veterinærvakt:
Smådyrklinikken: 67 23 23 23 på dagtid og 820 90 102 kveld, natt og helg.
Hesteklinikken: 67 23 24 24 på dagtid og vakttelefon 922 80 704 utanom kontortid.
Produksjonsdyr: 67 23 22 00 (kontortid), Vakttelefon: 67 23 22 22 (Ambulatorisk klinikk) 

Operativ tryggleik: Jan Fredrik Arning, Leiar tlf. 406 36 386
Espen Andresen, Elektrikar tlf. 401 05 522
Tom Nordli, VVS/el.  tlf. 912 40 668
Frank-Robert Larsen, Røyrleggjar  tlf. 915 33 117

Brannvernleiar: Espen Adelsten  Andresen; tlf. 401 05 522
Tom Nordli , 1. vara  tlf. 912 40 668
Jan Fredrik Arning, 2. vara tlf. 406 36 386

Vakttelefon (Securitas): 91 75 39 04
- På området måndag - søndag frå 2100-0500

 

Campus Sandnes

Brannvernleiar Helge Abrahamsen, tlf. 48 03 24 83

Vikar: Asbjørn Haga, tlf. 41 54 82 01

Published 16. desember 2013 - 10:21 - Updated 5. august 2019 - 13:20