Vakttelefoner og nødnummer

Campus Ås

Teknisk vakt:
Ved akutte feil/hastesaker som straumbrot, vasslekkasjar, heisfeil og liknande
I arbeidstida: 67 23 07 77
Utanom arbeidstid: 90 53 10 72

Vakttelefon (Securitas): 98 69 11 13
På området måndag - fredag frå 1800 - 0700 og laurdag - søndag 1500 - 0700

Senter for husdyrforsøk (SHF)
Oppdager du dyr på avveie eller problem på beite, kontakt:
Irma Oskam, tlf: 926 13 775
Birgitte Mosveen, tlf: 482 49 080

Viktige roller innen tryggleik, informasjonstryggleik og brann
Tryggleiksleiar Bård M. Tollefsen, tlf. 95 26 16 19

Informasjonstryggleiksleiar Ove Brusegaard, tlf. 91 63 69 32

Brannvernleiar Jon G. Olafsen, tlf. 45 03 40 96

Veterinærvakt:
Dyresjukehus for smådyr: 67 23 23 23 på dagtid og 820 90 102 kveld, natt og helg.
Dyresjukehus for hest: 67 23 24 24 på dagtid og vakttelefon 922 80 704 utanom kontortid.
Produksjonsdyr: 67 23 22 00 (kontortid), Vakttelefon: 67 23 22 22 (Ambulatorisk klinikk) 

Operativ tryggleik: Jan Fredrik Arning, Leiar tlf. 406 36 386
For retting av feil/ mangler i arbeidstiden kontaktes Frank-Robert Larsen,  tlf. 915 33 117
For retting av feil/ mangler på utenfor arbeidstid kontaktes teknisk vakt; 90 53 10 72

Brannvernleiar: Espen Adelsten  Andresen; tlf. 401 05 522
Tom Nordli , 1. vara  tlf. 912 40 668
Jan Fredrik Arning, 2. vara tlf. 406 36 386

Vakttelefon (Securitas): 91 75 39 04
- På området måndag - søndag frå 2100-0500

Campus Sandnes

Brannvernleiar Helge Abrahamsen, tlf. 48 03 24 83

Vikar: Asbjørn Haga, tlf. 41 54 82 01

Published 16. desember 2013 - 10:21 - Updated 17. February 2021 - 10:02