Adresser for besøk og levering

NMBU har svært mange gateadresser spredt utover campus Adamstuen i Oslo og campus Ås. I tillegg har vi nå anleggsvirksomhet på mange ulike steder. Vær også oppmerksomme på at det er ulikt postnummer til postadresse og gateadresse, dette gjelder både campus Adamstuen og campus Ås.

Adresser for besøk og levering

Anleggsadresser:

Statsbygg har flere store rehabiliterings- og nybyggingsprosjekter gående på Campus Ås. Disse har ulike gateadresser, husk å spør mottaker ved bestilling hvilken adresse varen skal leveres til.

Hovedrigg: På jordet bak Arboretveien 6, 1433 Ås

 

Veterinærhøgskolen - VET:

Leveringsadresse/besøksadresse (Adamstuen):
NMBU Veterinærhøgskolen
Ullevålsveien 72, 0454 Oslo
Telefon: 67 23 00 00
Epost: post-vet@nmbu.no

Institutt for produksjonsdyrmedisin (ProdMed)
– bygg 4, bygg 11 og bygg 13
– NMBU Sandnes, Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse, Svebastadveien 112, 4325 Sandnes

Institutt for sports- og familiedyrmedisin (SportFaMed)
– bygg 11 og bygg 2

Institutt for basalfag og akvamedisin (BasAM)
– bygg 1, og bygg 14

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf)
– bygg 12, bygg 15 og bygg 18
Ullevålsvn. 72, 0454 Oslo

 

Fakultet for landskap og samfunn - LANDSAM

Leveringsadresse/besøksadresse:

Tivoli, Universitetstunet 1, 1433 Ås

Institutt for by- og regionplanlegging, BYREG
Fredrik A. Dahls vei 15, 1433 Ås

Institutt for eiendom og juss, EIEJUSS
Kirkeveien 25, 1433 Ås

Institutt for folkehelsevitenskap, FOHE
Fredrik A. Dahls vei 15, 1433 Ås

Institutt for landskapsarkitektur, LA
Fredrik A. Dahls vei 15, 1433 Ås

Institutt for internasjonale miljø-­ og utviklingsstudier, NORAGRIC
Universitetstunet 1, 1433 Ås

 

Fakultet for biovitenskap - BIOVIT:

Arboretveien 6, 1433 Ås

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA)
Instituttet: Arboretveien 6, 1433 Ås (Oluf Thesens veg)
Fiskefjøset: Arboretveien 40, 1433 Ås
Stoffskiftefjøset: Syverudveien 27, 1433 Ås

Institutt for plantevitenskap (IPV)
Chr.M. Falsensvei 18, 2. etg, 1433Ås

Instuttet har også ansatte ved disse adressene, be mottaker om å spesifisere leveringssted:

 

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - KBM:

Chr. M. Falsens vei 1, 1433 Ås

 

Fakultet for realfag og teknologi - REALTEK:

Drøbakvn 31, 1433 Ås

Enkelte fløyer har leveringsadresser i Kajaveien 3-11

Institutt for utdanningsvitenskap (IUV)
Kirkeveien 1, 1433 Ås

 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning - MINA:

Fakultetet er plassert i to bygg på Campus Ås:

Sørhellinga, Høgskoleveien 12, 1433 Ås
Jordfagbygningen, Fougnerbakken 3, 1433 Ås

 

Handelshøyskolen ved NMBU - HH:

Tårnbygningen,  Chr. Magnus Falsens vei 18, 4. etg 1433 Ås

 

Andre enheter:

Klinikker:
Smådyrklinikken, bygg 11
Hesteklinikken, bygg 3
Ullevålsvn. 72, 0454 Oslo

Sentre:
Senter for husdyrforsøk (SHF): Syverudveien 27, 1433 Ås
Pelsdyrgården: Syverudveien 111, 1433 Ås
Senter for fôrteknologi (FôrTek), Arboretveien 10, 1433 Ås (Oluf Thesens veg)

Senter for klimaregulert planteforskning (SKP)
Kirkeveien 16, 1433 Ås

Centre for Integrative Genetics (CIGENE)
Arboretveien 6, 1433 Ås (Oluf Thesens veg)


Dal forsøksgård (ingen egen NMBU-virksomhet, lokaler utleid til andre)
Rustadveien 131
1389 Heggedal
 

Administrasjonen:

Administrasjonen har ansatte både på Adamstuen i Oslo og på Ås. Be mottaker om å spesifisere leveringssted:

Leveringsadresse Adamstuen: Ullevålsvn. 72, 0454 Oslo – bygg 1

Leveringsadresser Ås:
Forskningsavdelingen, Studieavdelingen, Personal- og organisasjonsavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen: Universitetstunet 3, 1433 Ås
Økonomi- og lønnsavdelingen: Fredrik A. Dahlsvei 20, 1433 Ås.

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU): Universitetstunet 2, 1433 Ås

Eiendomsavdelingen Ås:

Administrasjonen:  Økonomibygningen Universitetstunet 2, 1433 Ås
Parkavdelingen: Planteskolen, Åsbakken 6, 1433 Ås
Byggutbedring: Norderås, Kongeveien 30, 1433 Ås
Prosjekt og fagseksjon: UR, Ole Sverres plass 7, 1433 Ås

Biblioteket: Chr. M. Falsens vei 18, 1. etg., 1433 Ås

IT: Fredrik A. Dahlsvei 20, 1433 Ås
IT, brukerstøtte: Fredrik A. Dahlsvei 20, 1. etg., 1433 Ås

Studieinformasjon og opptak: Ole Sverres plass 1, 1433 Ås

Servicetorget: Universitetstunet 3, 1433 Ås

 


Studentsamskipnaden i Ås
Adm. - Frederik A. Dahls vei 3, 1433 Ås

 

Published 19. desember 2013 - 13:41 - Updated 4. november 2019 - 8:16