Adresser for besøk og levering

NMBU har svært mange gateadresser spredt utover campus Adamstuen i Oslo og campus Ås. I tillegg har vi nå anleggsvirksomhet på mange ulike steder. Vær også oppmerksomme på at det er ulikt postnummer til postadresse og gateadresse, dette gjelder både campus Adamstuen og campus Ås.

Adresser for besøk og levering

Anleggsadresser:

Statsbygg har flere store rehabiliterings- og nybyggingsprosjekter gående på Campus Ås. Disse har ulike gateadresser, husk å spør mottaker ved bestilling hvilken adresse varen skal leveres til.

Hovedrigg: På jordet bak Oluf Thesens vei 6, 1433 Ås (Tidligere: Arboretveien 6)

 

Veterinærhøgskolen - VET:

Leveringsadresse/besøksadresse (Adamstuen):
NMBU Veterinærhøgskolen
Ullevålsveien 72, 0454 Oslo
Telefon: 67 23 00 00
Epost: post-vet@nmbu.no

Institutt for produksjonsdyrmedisin (ProdMed)
– bygg 4, bygg 11 og bygg 13
– NMBU Sandnes, Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse, Svebastadveien 112, 4325 Sandnes

Institutt for sports- og familiedyrmedisin (SportFaMed)
– bygg 11 og bygg 2

Institutt for basalfag og akvamedisin (BasAM)
– bygg 1, og bygg 14

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf)
– bygg 12, bygg 15 og bygg 18
Ullevålsvn. 72, 0454 Oslo

 

Fakultet for landskap og samfunn - LANDSAM

Leveringsadresse/besøksadresse:

Tivoli, Universitetstunet 1, 1433 Ås

Institutt for by- og regionplanlegging, BYREG
Elizabeth Stephansensvei 22, 1433 Ås (Fredrik A. Dahlsvei 15)

Institutt for eiendom og juss, EIEJUSS
Kirkeveien 25, 1433 Ås

Institutt for folkehelsevitenskap, FOHE
Elizabeth Stephansensvei 22, 1433 Ås (Fredrik A. Dahlsvei 15)

Institutt for landskapsarkitektur, LA
Elizabeth Stephansensvei 22, 1433 Ås (Fredrik A. Dahlsvei 15)

Institutt for internasjonale miljø-­ og utviklingsstudier, NORAGRIC
Universitetstunet 1, 1433 Ås

 

Fakultet for biovitenskap - BIOVIT:

Oluf Thesens vei 6, 1433 Ås (Arboretveien 6)

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA)
Instituttet:  Oluf Thesens vei 6, 1433 Ås (Arboretveien 6)
Fiskefjøset: Arboretveien 40, 1433 Ås
Stoffskiftefjøset: Syverudveien 27, 1433 Ås

Institutt for plantevitenskap (IPV)
Chr.M. Falsensvei 30, 2. etg, 1433 Ås (Chr.M. Falsensvei 18)

Instuttet har også ansatte ved disse adressene, be mottaker om å spesifisere leveringssted:

 

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - KBM:

Chr. M. Falsens vei 18, 1433 Ås (Chr. M. Falsens vei 1)

 

Fakultet for realfag og teknologi - REALTEK:

Drøbakvn 31, 1433 Ås

Enkelte fløyer har leveringsadresser i Kajaveien 3-11

Institutt for utdanningsvitenskap (IUV)
Kirkeveien 1, 1433 Ås

 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning - MINA:

Fakultetet er plassert i to bygg på Campus Ås:

Sørhellinga, Høgskoleveien 12, 1433 Ås
Jordfagbygningen, Elizabeth Stephansens vei 31, 1433 Ås (Fougnerbakken 3)

 

Handelshøyskolen ved NMBU - HH:

Tårnbygningen,  Chr. Magnus Falsens vei 30, 4. etg 1433 Ås (Chr. Magnus Falsens vei 18)

 

Andre enheter:

Klinikker:
Smådyrklinikken, bygg 11
Hesteklinikken, bygg 3
Ullevålsvn. 72, 0454 Oslo

Sentre:
Senter for husdyrforsøk (SHF): Syverudveien 27, 1433 Ås
Pelsdyrgården: Syverudveien 111, 1433 Ås
Senter for fôrteknologi (FôrTek), Oluf Thesens vei 14, 1433 Ås (Arboretveien 10)

Senter for klimaregulert planteforskning (SKP)
Kirkeveien 16 A, 1433 Ås

Centre for Integrative Genetics (CIGENE)
Oluf Thesens vei 6, 1433 Ås (Arboretveien 6)


Dal forsøksgård (ingen egen NMBU-virksomhet, lokaler utleid til andre)
Rustadveien 131
1389 Heggedal
 

Administrasjonen:

Administrasjonen har ansatte både på Adamstuen i Oslo og på Ås. Be mottaker om å spesifisere leveringssted:

Leveringsadresse Adamstuen: Ullevålsvn. 72, 0454 Oslo – bygg 1

Leveringsadresser Ås:
Forskningsavdelingen, Studieavdelingen, Personal- og organisasjonsavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen: Universitetstunet 3, 1433 Ås
Økonomi- og lønnsavdelingen: Oluf Thesens vei 43, 1433 Ås. (Fredrik A. Dahls vei 20)

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU): Universitetstunet 2, 1433 Ås

Biblioteket: Chr. M. Falsens vei 30, 1. etg., 1433 Ås (Chr. M. Falsens vei 18)

IT: Oluf Thesens vei 43, 3. etg., 1433 Ås (Fredrik A. Dahls vei 20)
IT, brukerstøtte: Oluf Thesens vei 43, 1. etg., 1433 Ås (Fredrik A. Dahls vei 20)

Studieinformasjon og opptak: Ole Sverres plass 1, 1433 Ås

Servicetorget: Universitetstunet 3, 1433 Ås

 

Eiendomsavdelingen Ås:

Administrasjonen:  Økonomibygningen Universitetstunet 2, 1433 Ås
Parkavdelingen: Planteskolen, Åsbakken 6, 1433 Ås
Byggutbedring: Norderås, Kongeveien 30, 1433 Ås
Prosjekt og fagseksjon: UR, Ole Sverres plass 7, 1433 Ås

 

 


Studentsamskipnaden i Ås
Adm. - Ch. Magnus Falsens vei 3, 1433 Ås (Fredrik A. Dahls vei 3)

 

Published 19. desember 2013 - 13:41 - Updated 17. august 2020 - 11:32