Adresser for besøk og levering

 

 

Veterinærhøgskolen ved NMBU - VET:

Besøksadresser:

Hovedinngang fra: Elizabeth Stephansens vei 15, Hippocampus (Hi), Veterinærbygningen, 

Vareadresser:

Tekst i kursiv erstattes med relevant mottakerinfo:

NMBU veterinærhøgskolen – enhet (faggruppe/seksjon/lab)
kontaktperson
varelevering A
Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

Leveringsadresse Sandnes (PRODMED)
NMBU veterinærhøgskolen
Sandnes
Svebastadveien 112
4325 Sandnes

Fakultet for landskap og samfunn - LANDSAM:

Leveringsadresse/besøksadresse:

Tivoli, Universitetstunet 1, 1433 Ås

Institutt for by- og regionplanlegging, BYREG
Elizabeth Stephansensvei 22, 1433 Ås (Fredrik A. Dahlsvei 15)

Institutt for eiendom og juss, EIEJUSS
Kirkeveien 25, 1433 Ås

Institutt for folkehelsevitenskap, FOHE
Elizabeth Stephansensvei 22, 1433 Ås (Fredrik A. Dahlsvei 15)

Institutt for landskapsarkitektur, LA
Elizabeth Stephansensvei 22, 1433 Ås (Fredrik A. Dahlsvei 15)

Institutt for internasjonale miljø-­ og utviklingsstudier, NORAGRIC
Universitetstunet 1, 1433 Ås

Fakultet for biovitenskap - BIOVIT:

Oluf Thesens vei 6, 1433 Ås (Arboretveien 6)

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA)
Instituttet:  Oluf Thesens vei 6, 1433 Ås (Arboretveien 6)
Fiskefjøset: Arboretveien 40, 1433 Ås
Stoffskiftefjøset: Syverudveien 27, 1433 Ås

Institutt for plantevitenskap (IPV)
Chr.M. Falsensvei 30, 2. etg, 1433 Ås (Chr.M. Falsensvei 18)

Instuttet har også ansatte ved disse adressene, be mottaker om å spesifisere leveringssted:

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - KBM:

Chr. M. Falsens vei 18, 1433 Ås (Chr. M. Falsens vei 1)

Fakultet for realfag og teknologi - REALTEK:

Drøbakvn 31, 1433 Ås

Enkelte fløyer har leveringsadresser i Kajaveien 3-11

Institutt for utdanningsvitenskap (IUV)
Kirkeveien 1, 1433 Ås

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning - MINA:

Fakultetet er plassert i to bygg på Campus Ås:

Sørhellinga, Høgskoleveien 12, 1433 Ås
Jordfagbygningen, Elizabeth Stephansens vei 31, 1433 Ås (Fougnerbakken 3)

Handelshøyskolen ved NMBU - HH:

Tårnbygningen,  Chr. Magnus Falsens vei 30, 4. etg 1433 Ås (Chr. Magnus Falsens vei 18)

Andre enheter:

Sentre:

Senter for husdyrforsøk (SHF): Syverudveien 27, 1433 Ås
Pelsdyrgården: Syverudveien 111, 1433 Ås
Senter for fôrteknologi (FôrTek), Oluf Thesens vei 14, 1433 Ås (Arboretveien 10)

Senter for klimaregulert planteforskning (SKP)
Kirkeveien 16 A, 1433 Ås

Centre for Integrative Genetics (CIGENE)
Oluf Thesens vei 6, 1433 Ås (Arboretveien 6)

Administrasjonen:

Leveringsadresser Ås:
Forskningsavdelingen, Studieavdelingen, Personal- og organisasjonsavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen: Universitetstunet 3, 1433 Ås
Økonomi- og lønnsavdelingen: Oluf Thesens vei 43, 1433 Ås. (Fredrik A. Dahls vei 20)

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU): Universitetstunet 2, 1433 Ås

Biblioteket: Chr. M. Falsens vei 30, 1. etg., 1433 Ås (Chr. M. Falsens vei 18)

IT: Oluf Thesens vei 43, 3. etg., 1433 Ås (Fredrik A. Dahls vei 20)
IT, brukerstøtte: Oluf Thesens vei 43, 1. etg., 1433 Ås (Fredrik A. Dahls vei 20)

Studieinformasjon og opptak: Ole Sverres plass 1, 1433 Ås

Servicetorget: Elizabeth Stephansens vei 15, 1433 Ås

Eiendomsavdelingen Ås:

Administrasjonen:  Økonomibygningen Universitetstunet 2, 1433 Ås
Parkavdelingen: Planteskolen, Åsbakken 6, 1433 Ås
Byggutbedring: Norderås, Kongeveien 30, 1433 Ås
Prosjekt og fagseksjon: UR, Ole Sverres plass 7, 1433 Ås

Studentsamskipnaden i Ås
Adm. - Ch. Magnus Falsens vei 3, 1433 Ås (Fredrik A. Dahls vei 3)

Spesialleveranser Veterinærhøgskolen

 

Published 19. desember 2013 - 13:41 - Updated 22. juli 2021 - 15:19