Adresser for besøk og levering

 

 

Veterinærhøgskolen ved NMBU - VET:

Besøksadresser:

Hovedinngang fra: Elizabeth Stephansens vei 15, Hippocampus (Hi), Veterinærbygningen, 

Vare/leveringsadresser:

NMBU veterinærhøgskolen
varelevering A
Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

Prøver som skal direkte til laboratoriene ved Veterinærhøgskolen skal leveres til vare/leveringsadressen. 

Leveringsadresse Sandnes (PRODMED)
NMBU Veterinærhøgskolen
Sandnes
Svebastadveien 112
4325 Sandnes

Fakultet for landskap og samfunn - LANDSAM:

Leveringsadresse/besøksadresse:

Tivoli, Universitetstunet 1, 1433 Ås

Cirkus, Universitetstunet 3

 

Fakultet for biovitenskap - BIOVIT:

Oluf Thesens vei 6, 1433 Ås 

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Instituttet:  Oluf Thesens vei 6, 1433 Ås
Fiskefjøset: Arboretveien 40, 1433 Ås
Stoffskiftefjøset: Syverudveien 27, 1433 Ås

Institutt for plantevitenskap (IPV)
Chr.M. Falsensvei 30, 2. etg, 1433 Ås

Instuttet har også ansatte ved disse adressene, be mottaker om å spesifisere leveringssted:

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - KBM:

Chr. M. Falsens vei 18, 1433 Ås

Fakultet for realfag og teknologi - REALTEK:

Drøbakvn 31, 1433 Ås

Enkelte fløyer har leveringsadresser i Kajaveien 3-11

Institutt for utdanningsvitenskap (IUV)
Kirkeveien 1, 1433 Ås

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning - MINA:

Fakultetet er plassert i to bygg på Campus Ås:

Sørhellinga, Høgskoleveien 12, 1433 Ås
Jordfagbygningen, Elizabeth Stephansens vei 31, 1433 Ås

Handelshøyskolen ved NMBU - HH:

Tårnbygningen, Christian Magnus Falsensvei 30, 1433 Ås

Andre enheter:

Sentre:

Senter for husdyrforsøk (SHF): Syverudveien 27, 1433 Ås
Pelsdyrgården: Syverudveien 111, 1433 Ås
Senter for fôrteknologi (FôrTek), Oluf Thesens vei 14, 1433 Ås

Senter for klimaregulert planteforskning (SKP)
Kirkeveien 16 A, 1433 Ås

Centre for Integrative Genetics (CIGENE)
Oluf Thesens vei 6, 1433 Ås

Administrasjonen:

Leveringsadresser Ås:

Ledelse og virksomhetsstyring (LOV), Kommunikasjonsavdelingen: Christian Magnus Falsensvei 30, 1433 Ås
Servicetorget: Elizabeth Stephansens vei 15, 1433 Ås
Forskningsavdelingen, Personal- og organisasjonsavdelingen: Parkgården, Johan L. Hirschvei 1, 1433 Ås
Studieavdelingen; Urbygningen: Ole Sverres plass 1, 1433 Ås
Studieinformasjon og opptak: Ole Sverres plass 1, 1433 Ås
Økonomi- og lønnsavdelingen: Oluf Thesens vei 43, 1433 Ås.

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU): Universitetstunet 2, 1433 Ås

Biblioteket: Besøksadresse: Elizabeth Stephansens vei 15, 1433 Ås
Varelevering: Oluf Thesens vei 22, 1433 Ås

IT: Oluf Thesens vei 43, 2. etg., 1433 Ås
IT, brukerstøtte:
Besøksadresse - Elizabeth Stephansensvei 15, 1433 Ås
Varelevering - NMBU IT-brukerstøtte, varelevering A, Oluf Thesens vei 22, 1433 Ås

Eiendomsavdelingen Ås:

Administrasjonen:  Hippocampus, Elizabeth Stephansensvei 15, 1433 Ås
Parkavdelingen: Planteskolen, Åsbakken 6, 1433 Ås
Byggutbedring: Norderås, Kongeveien 30, 1433 Ås
Prosjekt og fagseksjon: Økonomibygningen, Universitetstunet 2, 1433 Ås

Studentsamskipnaden i Ås
Adm. - Ch. Magnus Falsens vei 3, 1433 Ås (Tidligere Fredrik A. Dahls vei 3)

Spesialleveranser Veterinærhøgskolen

 

Published 19. desember 2013 - 13:41 - Updated 11. juli 2022 - 9:44