Adresser for besøk og levering på NMBU

NMBU har svært mange gateadresser spredt utover Campus Adamstuen i Oslo og Campus Ås. - . I tillegg har vi nå anleggsvirksomhet på mange ulike steder. Vær også oppmerksomme på at det er ulikt postnummer til postadresse og gateadresse, dette gjelder både campus Adamstuen og campus Ås.

Adresser for besøk og levering

Avdelinger vil kunne flytte, enkelt-ansatte vil ha sitt arbeidssted på annen adresse enn der avdelingen ligger, og ikke alle lokaliseringer er endelig avklart ennå. Det er derfor svært viktig å spørre om korrekt besøks- og leveringsadresse for ditt spesifikke formål fra gang til gang.

Anleggsadresser:

Statsbygg har flere store rehabiliterings- og nybyggingsprosjekter gående på Campus Ås. Disse har ulike gateadresser.

Fiskefjøset: Arboretveien 40, 1433 Ås
Hovedrigg: på jordet bak Arboretveien 6, 1433Ås

Fakultet for Veterinærmedisin og Biovitenskap:

Institutt for produksjonsdyrmedisin  (ProdMed)
– bygg 4, bygg 11 og bygg 13
– NMBU, Seksjon for småfeforskning, Kyrkjevegen 332/334, 4325 Sandnes

Institutt for sports- og familiedyrmedisin (SportFaMed)
– bygg 11 og bygg 2

Institutt for basalfag og akvamedisin (BasAM)
– bygg 1, og bygg 14

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf)
– bygg 12, bygg 15 og bygg 18
Ullevålsvn. 72, 0454 Oslo

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA)
Instituttet: Arboretveien 6, 1433 Ås (Oluf Thesens veg)
Fiskefjøset: Arboretveien 40, 1433 Ås 
Stoffskiftefjøset: Syverudveien 27, 1433 Ås

Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM)
Chr. M. Falsens vei 1, 1433 Ås

Institutt for plantevitenskap (IPV)
Chr.M. Falsensvei 18, 2. etg, 1433Ås

Instuttet har også ansatte ved disse adressene, be mottaker om å spesifisere leveringssted:

  • Plantevernbygningen: Høgskolevn 7, 1433 Ås
  • Vollebekk: Vollveien 5, 1433 Ås
  • Veksthusa/Plantecellelaboratoriet:  Kirkeveien 16, 1433 Ås
  • Fruktkonserveringa: Kirkeveien 18, 1433 Ås
  • Planteskolen: Åsbakken 6, 1433 Ås
  • Saghellinga: Fredrik A. Dahls vei 20, 1433 Ås (Imaging Centre)
  • Botanisk klimalab. Åsbakken 8, 1433 Ås

Fakultet for Miljøvitenskap og Teknologi:

Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT)
Instituttet: Drøbakvn 31, 1433 Ås

Institutt for naturforvaltning (INA)
Høgskoleveien 12, 1433 Ås

Institutt for miljøvitenskap (IMV)
Instituttet: Fougnerbakken 3, 1433 Ås
Isotoplaboratoriet: Fougnerbakken 1, 1433 Ås

Instituttet har også ansatte ved disse adressene, be mottaker om å spesifisere leveringssted:

  • Bioteknologibygningen: Chr. Magnus Falsens vei 1, 1433 Ås
  • Saghellinga: Fredrik A. Dahls vei 20, 1433 Ås

Fakultet for Samfunnsvitenskap:

Institutt for landskapsplanlegging (ILP)
Seksjon for planlegging, eiendomsfag og jus: Kirkeveien 25, 1433 Ås
Seksjon for landskapsarkitektur og administrasjonen: Fredrik A Dahls vei 15, 1433 Ås

Handelshøyskolen ved NMBU (HH)
Chr. Magnus Falsens vei 18, 4. etg1433 Ås

Institutt for internasjonale miljø-­ og utviklingsstudier, Noragric
Universitetstunet 1, 1433 Ås

Klinikker:

Smådyrklinikken, bygg 11
Hesteklinikken, bygg 3
Ullevålsvn. 72, 0454 Oslo

Sentre:

Senter for husdyrforsøk (SHF)
Senter for husdyrforsøk, SHF: Syverudveien 27, 1433 Ås 
Pelsdyrgården: Syverudveien 111, 1433 Ås
Senter for fôrteknologi (FôrTek), Arboretveien 10, 1433 Ås (Oluf Thesens veg)

Senter for klimaregulert planteforskning (SKP)
Kirkeveien 16, 1433 Ås

Centre for Integrative Genetics (CIGENE)
Arboretveien 6, 1433 Ås (Oluf Thesens veg)


NMBU
Dal forsøksgård
Rustadveien 131
1389 Heggedal

 

Administrasjonen:

Administrasjonen har ansatte både på Adamstuen i Oslo og på Ås, be mottaker om å spesifisere leveringssted:

Leveringsadresse Adamstuen: Ullevålsvn. 72, 0454 Oslo – bygg 1

Leveringsadresser Ås:
Forskningsavdelingen, Studieavdelingen, Personal- og organisasjonsavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen: Universitetstunet 3, 1433 Ås

Økonomi- og lønnsavdelingen: Fredrik A. Dahlsvei 20, 1433 Ås.

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU): Universitetstunet 2, 1433 Ås

Teknisk avdeling: Åkebakkvn 5, 1433 Ås

Biblioteket: Chr. M. Falsens vei 18, 1. etg., 1433 Ås

IT: Fredrik A. Dahlsvei 20, 3. etg., 1433 Ås
IT, brukerstøtte: Fredrik A. Dahlsvei 20, 1. etg., 1433 Ås

Studieinformasjon og opptak:  Ole Sverres plass 1, 1433 Ås

Servicetorget: Universitetstunet 3, 1433Ås


Studentsamskipnaden i ÅS
Adm. - Frederik A. Dahls vei 3, 1433 Ås

Published 19. desember 2013 - 13:41 - Updated 29. september 2016 - 10:30