Adresser for besøk og levering

NMBU har svært mange gateadresser spredt utover campus Adamstuen i Oslo og campus Ås. I tillegg har vi nå anleggsvirksomhet på mange ulike steder. Vær også oppmerksomme på at det er ulikt postnummer til postadresse og gateadresse, dette gjelder både campus Adamstuen og campus Ås.

Adresser for besøk og levering

Anleggsadresser:

Statsbygg har flere store rehabiliterings- og nybyggingsprosjekter gående på Campus Ås. Disse har ulike gateadresser, husk å spør mottaker ved bestilling hvilken adresse varen skal leveres til.

Hovedrigg: På jordet bak Arboretveien 6, 1433 Ås

Veterinærhøgskolen - VET:
Institutt for produksjonsdyrmedisin  (ProdMed)
– bygg 4, bygg 11 og bygg 13
– NMBU, Seksjon for småfeforskning, Kyrkjevegen 332/334, 4325 Sandnes

Institutt for sports- og familiedyrmedisin (SportFaMed)
– bygg 11 og bygg 2

Institutt for basalfag og akvamedisin (BasAM)
– bygg 1, og bygg 14

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf)
– bygg 12, bygg 15 og bygg 18
Ullevålsvn. 72, 0454 Oslo

Fakultet for biovitenskap - BIOVIT:
Arboretveien 6, 1433 Ås

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA)
Instituttet: Arboretveien 6, 1433 Ås (Oluf Thesens veg)
Fiskefjøset: Arboretveien 40, 1433 Ås 
Stoffskiftefjøset: Syverudveien 27, 1433 Ås

Institutt for plantevitenskap (IPV)
Chr.M. Falsensvei 18, 2. etg, 1433Ås

Instuttet har også ansatte ved disse adressene, be mottaker om å spesifisere leveringssted:

  • Plantevernbygningen: Høgskolevn 7, 1433 Ås
  • Vollebekk: Vollveien 5, 1433 Ås
  • Veksthusa/Plantecellelaboratoriet:  Kirkeveien 16, 1433 Ås
  • Fruktkonserveringa: Kirkeveien 18, 1433 Ås
  • Planteskolen: Åsbakken 6, 1433 Ås
  • Saghellinga: Fredrik A. Dahls vei 20, 1433 Ås (Imaging Centre)
  • Botanisk klimalab. Åsbakken 8, 1433 Ås

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - KBM:
Chr. M. Falsens vei 1, 1433 Ås

Fakultet for realfag og teknologi - REALTEK:
Drøbakvn 31, 1433 Ås

Enkelte fløyer har leveringsadresser i Kajaveien 3-11

Institutt for utdanningsvitenskap (IUV)
Kirkeveien 1, 1433 Ås

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning - MINA:
Institutt for naturforvaltning (INA)
Høgskoleveien 12, 1433 Ås

Institutt for miljøvitenskap (IMV)
Instituttet: Fougnerbakken 3, 1433 Ås

Instituttet har også ansatte ved disse adressene, be mottaker om å spesifisere leveringssted:

  • Bioteknologibygningen: Chr. Magnus Falsens vei 1, 1433 Ås
  • Saghellinga: Fredrik A. Dahls vei 20, 1433 Ås

Fakultet for landskap og samfunn - LANDSAM
Universitetstunet 1, 1433 Ås
 
LANDSAM administrasjonen
1. Universitetstunet 1, 1433 Ås (tidl. NORAGRIC)
2. Fredrik A. Dahls vei 15, 1433 Ås (tidl. ILP)

Institutt for by- og regionplanlegging, BYREG
1. Kirkeveien 25, 1433 Ås
2. Fredrik A. Dahls vei 15, 1433 Ås

Institutt for eiendom og juss, EIEJUSS
1. Kirkeveien 25, 1433 Ås
2. Fredrik A. Dahls vei 15, 1433 Ås

Institutt for folkehelsevitenskap, FOHE
Fredrik A. Dahls vei 15, 1433 Ås

Institutt for landskapsarkitektur, LA
Fredrik A. Dahls vei 15, 1433 Ås

Institutt for internasjonale miljø-­ og utviklingsstudier, NORAGRIC
Universitetstunet 1, 1433 Ås

Handelshøyskolen ved NMBU - HH:
Chr. Magnus Falsens vei 18, 4. etg1433 Ås

Andre enheter:

Klinikker:
Smådyrklinikken, bygg 11
Hesteklinikken, bygg 3
Ullevålsvn. 72, 0454 Oslo

Sentre:
Senter for husdyrforsøk (SHF): Syverudveien 27, 1433 Ås 
Pelsdyrgården: Syverudveien 111, 1433 Ås
Senter for fôrteknologi (FôrTek), Arboretveien 10, 1433 Ås (Oluf Thesens veg)

Senter for klimaregulert planteforskning (SKP)
Kirkeveien 16, 1433 Ås

Centre for Integrative Genetics (CIGENE)
Arboretveien 6, 1433 Ås (Oluf Thesens veg)


Dal forsøksgård (ingen egen NMBU-virksomhet, lokaler utleid til andre)
Rustadveien 131
1389 Heggedal
 

Administrasjonen:
Administrasjonen har ansatte både på Adamstuen i Oslo og på Ås. Be mottaker om å spesifisere leveringssted:

Leveringsadresse Adamstuen: Ullevålsvn. 72, 0454 Oslo – bygg 1

Leveringsadresser Ås:
Forskningsavdelingen, Studieavdelingen, Personal- og organisasjonsavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen: Universitetstunet 3, 1433 Ås
Økonomi- og lønnsavdelingen: Fredrik A. Dahlsvei 20, 1433 Ås.

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU): Universitetstunet 2, 1433 Ås

Teknisk avdeling/eiendomsavdeling: Åkebakkvn 5, 1433 Ås

Biblioteket: Chr. M. Falsens vei 18, 1. etg., 1433 Ås

IT: Fredrik A. Dahlsvei 20, 1433 Ås
IT, brukerstøtte: Fredrik A. Dahlsvei 20, 1. etg., 1433 Ås

Studieinformasjon og opptak: Ole Sverres plass 1, 1433 Ås

Servicetorget: Universitetstunet 3, 1433 Ås


Studentsamskipnaden i Ås
Adm. - Frederik A. Dahls vei 3, 1433 Ås

Published 19. desember 2013 - 13:41 - Updated 23. august 2017 - 9:55