Institutt for sport- og familiedyrmedisin

Sportfamed:

Institutt for sports- og familiedyrmedisin


Institutt for sports- og familiesdyrmedsin er fremst i landet innen de fleste av våre fagområder. Vi gir våre pasienter tilgang til eksepsjonell ekspertise og avansert utstyr.

I tillegg til undervisning og undersøkelse og behandling av syke dyr ved Dyresykehuset, har vi mange interessante og viktige forskningsprosjekter.

Om Sportfamed

Målet med vår forskning er å sikre dyrene best mulig diagnostikk og behandling. Enkelte forskningsprosjekter kan også være viktig for forståelsen av sykdomstilstander hos mennesker.

Instituttets ansatte bidrar til gjennomføring av mange etter- og videreutdanningskurs. Instituttet har vaktordninger som sikrer at det er akuttveterinær, kirurger, anestesipersonale og dyrepleiere tilgjengelige til enhver tid hele året. I tillegg til undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, utdanner vi interns og spesialistkandidater.

Instituttet tar imot syke dyr fra hele landet på Veterinærhøgskolen Dyresykehuset. Høy kompetanse og avansert utstyr sikrer pasientene optimal behandling.

Dyresykehuset er sentralt for vår studentundervisning, og det er det eneste undervisnings-dyresykehuset i Norge. De ansatte har mange års erfaring og videreutdannelse innen sine fagområder, og mange har også internasjonal spesialistutdanning.

  • Ved instituttets Dyresykehuset - smådyr er det meget godt kvalifiserte veterinærer innen kirurgi, akuttmedisin og onkologi. Vi har internasjonale spesialister innen indremedisin, nevrologi, øyesykdommer, anestesi, hudsykdommer, anestesi, rehabilitering samt drektighets-, fødsels- og spedyrsykdommer. 

    De fleste forskningsprosjektene omhandler nevrologiske sykdommer, kreft, skjelettsykdommer og urinveissykdommer. 

    Våre dyrepleiere assisterer ved undersøkelse og behandling, og sikrer dyra godt stell og omsorgsfull pleie. Flere av dyrepleierne har tilleggsutdannelse innen ulike fagfelt som rehabilitering, anestesi, kirurgisk assistanse, intensivbehandling, ernæring og odontologi.

  • Dyresykehuset - hest er i en særstilling i landet ved å ha spesialistutdannede kirurger, indremedisinere og anestesiologer. Frem av våre syv ansatte har internasjonalt godkjent spesialistutdanning. Forskningsprosjektene omhandler i hovedsak skjelettlidelser, tarmsjukdommer, luftveislidelser, nevrologi og smertebehandling. Dyrepleierne assisterer ved undersøkelse og behandling, og sørger for godt stell av alle pasientene.

  • Instituttet har digitalt røntgen, computertomograf (CT), ultralyd og scientigrafiutstyr. Det er en egen avdeling for kritisk syke dyr, med avansert overvåkings- og behandlingsutstyr.

    Av annet utstyr kan nevnes operasjonsmikroskop, moderne anestesiapparater med ventilatorer og overvåkingsutstyr, endoskop til luftveisundersøkelse av hester under belastning med og uten tredemølle, mm.

  • Vi utdanner veterinærer og dyrepleiere. I tillegg utdanner vi internasjonale spesialister innen flere fagområder, og bidrar til utdanning av nasjonale spesialister.

Kirurger i operasjonssalen

DYRESYKEHUSET

Veterinærhøgskolens dyresykehus for smådyr og hest tar imot syke dyr fra hele landet. Høy kompetanse og avansert utstyr sikrer pasientene ved Dyresykehuset - hest og Dyresykehuset - smådyr optimal behandling.

Vi har noen av landets fremste eksperter innen veterinærmedisin og tar imot henvisninger innen en rekke fagområder.

Nyheter fra Sportfamed

Alle nyheter fra instituttet