Kranselag for veterinærbygget

Samlokaliseringsprosjektet, på folkemunne 'Veterinærbygget' har nådd en viktig milepæl. Nå gjenstår bare resten av alt som må gjøres innvendig. Det er ikke småtterier:

Bygningen er på 63.100 m² og har intet mindre enn 2400 rom. Det blir sju undervisningssaler, 800 kontorplasser, ni operasjonssaler for dyr, sju etasjer med laboratorier, 49 hestebokser og 1700 m² med tekniske rom. I tillegg kommer 150 mål ny park ute.

Bygget er i rute, både når det gjelder tid og penger, og vil bli klart for Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet i 2020. NMBU overtar bygget i god tid før innflytting, for å teste alle fasiliteter og utstyr.

 

Pølsefesten foregikk utendørs av bekymring for rotteplage inne, hvis over 500 gjester skulle smule pølsebrød i uferdig bygg. 

Her er noen illustrasjoner som viser hvordan interiøret skal bli:

Undervisning i hestefag

Foto
Ill. Statsbygg

Åpen patio

Foto
Ill. Statsbygg

Disseksjonssal

Foto
Ill. Statsbygg

Uteområde

Foto
Ill. Statsbygg

Veterinærbygget sett mot sentrale deler av Camus Ås

Foto
Ill. Statsbygg

Bygget i fugleperspektiv

Foto
Ill. Statsbygg

 

Published 16. mars 2018 - 11:52 - Updated 16. juli 2021 - 12:18