Vannets betydning

Kloden har friskt vann og forurenset vann, oppdemmet vann og frosset vann. Vi høster energi og mat fra vann og hav. Det former landskapet, samfunnet og historien. Hvilke muligheter gir vannet oss og hva skjer når vi ikke tar vare på det?  

Published 11. september 2020 - 15:20 - Updated 13. november 2020 - 10:56