Plant Cell Lab - Plantecellelaboratoriet

Plantecellelaboratoriet ved Biovit er et forskningslaboratorium for forskning og undervisning utført av forskningsgruppene innen plantebiologi.

Arabidopsis

Kontaktinfo

E-post: tone.melby@nmbu.no

Telefon: 67232836

Besøk- og postadresser

Åpningstider

Kl 08:00 - 15:45

15. mai - 14. september:
Kl 08:00 - 15:00

Velkommen til å utføre din forskning i Plantecellelaben

Kontakt: Lab koorinator Tone I. Melby, tone.melby@nmbu.no
Besøksadresse : Kirkeveien 16 A, 1433 Ås

Arbeidsområder og laboratorieanalyser

 • Celle- og vevskultur innen planter
 • Molekylærbiologi (gensekvenser og gentranskriptsekvenser, analyse av genuttrykk, kopinummer-variasjon (CNV), in situ hybridisering og annet standard molekylærarbeid.)
 • Protein (Western Blot analyser, ELISA)
 • Cellebiologi (Preparering for mikroskopanalyser, immunlokalisering, lys-mikroskopi)
 • Biokjemiske analyser (karbohydrater, enzymer (Katalase, SOD etc), antioksidanter, pigmenter og andre metabolitter.
 • Transgene organismer (lage og arbeide med GMO, genredigering/CRISPR)
 • Plantecellelaben brukes til mange kurs innen plantebioteknologi. Det er 200 og 300 kurs som er avhengig av fasilitetene og instrumentene i laboratoriet.

  Master- og PhD-studenter benytter laben i deres prosjekter innen plantebioteknologi og plantebiologi.

  Laben brukes også til forberedelse/tillaging for studentkurs innen plantefysiologi og genetikk.

Instrumenter og utstyr/infrastruktur

 • Utstyr for tilbereding av næringsmedium, blant annet:                                                                             

  Sterilizer GE666 EC-1, Getinge. Autoklav.  
  Milli-Q IQ 7000, Merck Millipore. Ultrarent type 1 vann.   

  Sterilrom (4)                                                                                                                                        
  Produktbeskyttende sterilbenker (LAF)(8) og Sikkerhetsbenk (LAF)(1).                                           
  Rommene er godkjent for arbeid med GMO inneslutningsnivå 2.    

  Vekst-rom for celle- og vevskultur (3)                                                                                                               
  Lys 20°C. Lys 23°C. Mørkt 23°C. 

  Bioreaktorer (6)                                                                                                                                                         
  6 x 2 liter                  

 • Lysmikroskop

  Leica DM 5000B fluorescens med kamera (Leica MC190 HD) tilknyttet PC med (bilde-analyseprogram LAS 4.13) programvare LAS 4.13, manuell multifokus.                                                                        
  Fluorescens filtre: UV(A), Blå(I3), Grønn(N2).

  To gamle mikroskop; normalt (1) og invert (1) for flytende vevskultur.

  Stereomikroskopi

  Leica M205 med automatisk multifokus og kamera/programvare som DM 5000B.

  Leica MZFLIII fluorescens med kamera/programvare som DM 5000B.                                              
  Fluorescens filter: UV, GFP2 (Pluss fluorescens), GFP3 (Plant fluorescens)

  Vanlige manuelle stereomikroskop (10).

 • Bioanalyzer

  2100 bioanalyzer, Aglient. Sjekke kvaliteten på RNA/DNA, også kvantitet.      

  Bioanalyzer
  (Photo: Aglient Technologies)

  PCR systemer

  7500 Fast Real-Time PCR System, Applied Biosystem. Kvantitativ PCR.

  C1000 Touch Thermal Cycler, BioRad. Endepunkt PCR, mulig å kjøre gradient PCR.

  T100 Thermal Cycler, BioRad. Endepunkt PCR, kapasitet til å kjøre gradient PCR (2).

  QPCR
  (Photo: Thermo Fisher Scientific)

  QX200 Droplet Digital PCR (ddPCR), BioRad.                                                                                       
  Applikasjoner som genuttrykk, CRISPR analyser, kopinummervariasjon (CNV), påvise mutasjoner etc.

  ddPCR
  (Photo: Bio Rad Laboratories)

  Proteiner

  Protein elektroforese. Mini-PROTEAN, BioRad.                                                                                     
  Western Blot. Trans-Blot Turbo transfer system, BioRad. Rask overføring fra gel til blotting papir.

  Dokumenterings-utstyr

  Chemi-Doc MP, BioRad.                                                                                                                                        
  Ta bilde av geler og Western Blot. Multipleks fluorescens for western blot, kjemiluminescens analyse/deteksjon, gel-dokumentasjon, «stain-free» teknologi.

  Chemi-Doc MP
  (Photo: Bio Rad Laboratories)

  Fluorometer

  Qubit assays, Life.                                                                                                                                                
  Eksakt kvantifisering av DNA, RNA og protein.  Det er nødvendig med «assay kits» med stadandarder.

  Qubit
  Foto: Life Technologies

 • Multiscan SkyHigh Microplate Reader, ThermoFisher.200-1000 nm.                               
  Mikroplater, kyvetter og µDrop Duo Plates (2-10 µl, 32 prøver).                                                    
  Absorbans og turbiditet – endepunkt, kinetikk eller spekter-skanning.                                                     
  Fra romtemperatur til 45 °C, mulighet for risting av mikroplate.                                                         
  Analyse av DNA, RNA og protein.

  Nano Drop One, Thermo Scientific. UV og synlig spektrofotometer.                                  
  Konsentrasjon og renhet av DNA/RNA.   

  NanoDrop
  (Photo: Thermo Fisher Scientific)

  Helios-α, UNICAM. For kyvetter. UV- og synlig lys.

 • LyoQuest -55, Telstar; med standard kammer.                                                                            
  Kondensator-kapasitet is 5 kg/24 h.

  Freeze drier
  (Photo: Telstar)

 • Rotavapor og speed vakuum konsentrator.

  Rotavapor R210 og Vacuum Controller V850, Buchi.

  Speed vacuum concentrator SC210A og Savant RVT 400 Refrigator Vapor Trap, Thermo Scientific.

  Presisjons-vekt

  Excellence Plus XP, Mettler Toledo.                                                                                                        
  Måle-område: 1 µg – 6 g.

   

  Infiltrering- og innstøpings-utstyr/instrumenter for parafinvoks

  Tissue-Tek VIP 5 Jr, Sakura. Vakuum infiltreringsprosessor for parafinvoks.

  Tissue-Tek TEC 5, Sakura. System for innstøping av vev I parafinvoks.


  Tissue-Tek TEC
  (Photo: Sakura)

  Tissue-Tek Tek
  (Photo: Sakura)

Ansatte ved laboratoriet 

Adresse:

Besøksadresse : Kirkeveien 16 A, 1433 Ås Postadresse : Postboks 5003 1432 Ås