Internasjonalt forskningssamarbeid

NMBU har lang erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid. Universitetet har siden slutten av 1960-årene hatt mange institusjonelle avtaler med universiteter i utlandet. NMBU deltar i internasjonale nettverk og konsortier innenfor et bredt spekter av vitenskapelige disipliner.

Samarbeidsavtaler

Internasjonalt forskningssamarbeid gjennomføres stort sett på prosjektnivå av vitenskapelig ansatte ved fakultetene og i sammenheng med faglige avtaler eller institusjonsavtaler mellom NMBU og universiteter utenfor Norge.

NMBU har formelle samarbeidsavtaler med over 100 universiteter og forskningsinstitusjoner over hele verden. En oversikt over samarbeidsavtaler finnes her:

NMBUs Studieavdeling, særlig Studentinformasjonssenteret (SIT), tar for seg studentutveksling og tilrettelegging av studier ved NMBU for utenlandske studenter. 

Nettverk og aktiviteter

 • Samarbeidet startet bilateralt i 2003. I 2011 ble en trepartssamarbeidsavtale med Universitetet i Oslo som tredje partner signert. Samarbeidet heter Norwegian Centennial Chair program (NOCC). Transatlantiske forskerteam av forskere, grunn- og hovedfagsstudenter jobbet sammen i prosjekter under forskjellige temaer.

  En ny fireårig samarbeidsavtale ble signert i 2019 og er forlenget ut 2025. Samarbeidet omfatter et bredt spekter av temaer. Nye såkornmidler ble kunngjort i 2023. Fire nye 2-års prosjekter hadde oppstart i høst 2023, NMBU deltar i ett av dem. Et prosjekt fra den tidligere fase fortsetter i 2024.

  Detaljer om samarbeidet finnes på NOCCs nettsider.

 • Samarbeidet startet i 2016. Medlemskapet gir åtte norske akademiske institusjoner muligheter for samarbeid med UCL-Berkeley.

  Den første NMBU-prosjektsøknaden fra Institutt for landskapsarkitektur og arealplanlegging (ILP) ble godkjent (Prof. Deni Ruggeri) for studieåret 2016 - 2017; en for studieåret 2017-2018 ved Fakultet for biovitenskap (førsteamanuensis Nicola Barson); en for studieåret 2019-2020 ved Fakultet for miljøvitenskap og naturressursforvaltning (Prof. Richard Bischof), og en ved Det veterinærvitenskapelige fakultet (Prof. Øystein Evensen). For studieåret 2020-2021 ble ett prosjekt finansiert for samarbeid mellom Fakultet for landskap og samfunn (Dr. Jorg Sieweke) og UCL-Berkeley. To prosjekter fikk midler for 2022-2023, begge ved Fakultet for landskap og samfunn (prof. Siri Eriksen og prof. Ingrid Nyborg).

  Hele listen over mottakere finner du her.

 • NMBU har en lang historie med samarbeid med akademiske institusjoner i utviklingsland. Mange avtaler med universiteter i Sør har vært på plass siden 1970-tallet og har fokusert på forskning, utdanning og kapasitetsbygging. Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) ved Fakultet for landskap og samfunn har særlig fokus på samarbeid med partnere i det globale sør.

  NMBU har hatt et akademisk samarbeid med Hawassa universitet of Mekelle universitet i Etiopia siden 1980-årene. Fase V i samarbeidet (2022-2027), finansiert av den norske ambassaden i Etiopia, inneholder forskningssamarbeid, doktor- og mastergrad utdanning, kapasitetsbygging ved de etiopiske universitetene m.m. Faglig- og økonomi oppfølging av Fase V gjøres ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning og overordnet oppfølging av avtalen ligger i Forskningsavdelingen.

 • NMBU er koordinator for 7 prosjekter under Norads NORHED-II-program. Prosjektene og deres partnere finner du her: NORHED - II projects at NMBU

 • I 2011 ble NMBU med i det internasjonale nettverket Scholars at Risk (SAR). Den første SAR ble ønsket velkommen ved NMBU i 2022. Den andre ankom høsten 2023.

  SAR fremmer akademisk frihet og forsvarer menneskerettighetene til lærde og deres lokalsamfunn over hele verden. Ved å slutte seg til SAR viser NMBU sin solidaritet med forskere og institusjoner i situasjoner der den akademiske friheten begrenses og forskning, publisering, undervisning og læring undertrykkes.

  Ved å tilby midlertidige akademiske stillinger (som gjesteforskere), hjelper SAR-medlemmer forskere med å unnslippe farlige forhold og fortsette sitt viktige arbeid. Til gjengjeld bidrar forskere til vertscampusene gjennom undervisning, forskning, forelesninger og andre aktiviteter. De norske medlemmene av Scholars at Risk er koordinert under SAR-Norge-nettverket. 


Kontaktinformasjon: