Innovasjonsdagen 2022 - Fremtidsrettet matproduksjon

 

I år har vi dedikert dagen til tematikken «Fremtidsrettet matproduksjon – teknologi, løsninger og muligheter». Her vil du få innblikk i de spennende mulighetene, teknologier og løsningene som kan bidra til en mer bærekraftig matproduksjon og ikke minst bærekraftige matsystemer.  Du vil bli kjent med spennende prosjekter fra forskningsmiljøene på Ås og studenter som brenner for innovasjon og entreprenørskap. Dette er også en arena for oppstartsselskaper som utvikler nyvinnende teknologi for miljø, akvakultur og landbruk. 

Innovasjonsdagen på campus Ås er en møteplass hvor næringsliv, offentlig sektor og akademia kan møtes og få servert spennende innovasjons-caser. I tillegg er det en arena hvor du har mulighet for å mingle og få utvidet kontaktnettverk.

Vi ønsker deg velkommen til en spennende  innovasjonsdag på campus Ås!

Påmelding

Program 

08.30 – 09.00 Registrering og mingling 

09.00 -10.15 Introduksjon 

 • Velkommen ved Rektor Curt Rice, NMBU   
 • Keynote med Ola Hedstein, Rethink Food. Rethink Food er et opplysningskontor med fokus på bærekraftig mat. Målet deres er å bidra til en konstruktiv debatt og bærekraftige matsystemer i Norge. 
 • Samtale med Ola Hedstein, Hanne Fjerdingby Olsen og Nils Bjugstad om bærekraftige matsystemer  
 • Intro av NMBU med Prorektor for forskning og innovasjon Finn-Arne Weltzien. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) sin visjon er å skape kunnskapsbasert innovasjon og verdiskaping for en bærekraftig samfunnsutvikling. NMBU jobber for å skape en kultur for entreprenørskap og gir studenter og ansatte muligheter til omsette idéer og resultater fra forskningen til løsninger for samfunnet.

Pause og mingling   

10.15 – 11.25 Matproduksjon i sjø   

 • Case 1: Vaksiner mot bakterieangrep i fisk av Rakesh Das (NMBU Veterinærhøgskolen). Rakesh Das utvikler en metode for dempning av patogene bakterier. Formålet med forskningen er å bruke dette i vaksiner for en sunnere akvakulturproduksjon 
 • Case 2: SensiList ved Taran Skjerdal. SensiList utvikler en ny målemetode for listeria som både gir tryggere mat og redusert svinn. Bakterien Listeria monocytogenes er et stort problem for matprodusenter, ikke minst sjømatnæringen. SensiList dekker et behov som både matprodusenter og matforvaltning har for å skille trygg fra utrygg mat.  
 • Case 3: SeaCow av Live Heldal Hagen (Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, NMBU). Mange har prøvd å redusere metanproduksjon fra drøvtyggere, men Live Hagen jobber nå med å teste én mulig løsning som har vist å redusere metanproduksjon hos drøvtryggere med over 80 prosent; å tilsette en spesiell type alge i kufôret. 

Pause og mingling   

11.25 – 12.25 Smart landbruksteknologi 

 • Intro av Aggrator Inkubator Ås ved Bjarne Tvete. Aggrator er en inkubator som er lokalisert på Campus Ås, og tilbyr bistand til StartUps, SpinOffs og ScaleUps for raskets mulig realisering av nye produkter eller tjenester for en rene og bedre verden. 
 • Case 1: Hvordan teknologien fra universitetet kan gjøre en forskjell i dagens og fremtidens matproduksjon? med Ellen Altenborg (NMBU)
 • Case 2: Request med Chouaib Harik (NIBIO). REQUEST er en både en sensorpakke og en programvareløsningen for optimalisering av grasavling, estimering av ernæringskvalitet, og jobber for å skape en mer bærekraftig grovfôrproduksjon. 

12.25 – 13.00 Lunsj 

13.00-13.40 Oppskriften til fremtidens mat ved Simen Wilsher-Lohre (Alt protein project)  

For å skape fremtidens mat-system trenger vi systemendring. Det finnes flere oppskrifter for systemendring, og mange av dagens deltagere har alt ingrediensene, men vi må mikse og matche ingrediensene for at de skal komme til beste nytte. Simen vil derfor presentere Alt Protein Project etterfulgt av networking, hvor du får mulighet til å diskutere dine kjernesaker innen mat og innovasjon.  

13.40-15:00 Mat i framtiden 

 • Intro av Ard Innovation. Ard Innovation gjør forskningsresultater fra NIBIO og NMBU tilgjengelige for samfunnet gjennom lisensavtaler til industri og bistand til etablering av nye selskaper 
 • Case 1: Et hav av muligheter ved Johanna Liberg Krook (Orkla Ocean). Produksjonen av sukkertare og butare i Norge trenger hverken ferskvann, gjødsel eller landareal. I tillegg tar tare opp CO2 og bidrar til økt biodiversitet i havene. Derfor kan tang og tare i mat være en viktig bidragsyter til bærekraftig matindustri. Utover mat kan taren også for eksempel brukes i fôr, til å lage emballasje og biobrensel. For at det skal bli virkelighet trenger vi forskning og innovasjon. Johanna vil snakke om hvordan Orkla Ocean jobber med dette. 
 • Case 2: NMBU Bærekraftsarena. Vinklinger rundt bærekraftige matsystemer presenteres av Dr. Hanne Fjerdingby Olsen (Fakultet for Biovitenskap, NMBU) og førsteamanuensis Ola Westengen (Fakultet for Landskap og samfunn).  
 • Case 3: Verian – anaerob celledyrking til proteinproduksjon ved Professor Lars Bakken (Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, NMBU). Effektiv dyrking av mikroorganismer forventes å revolusjonere produksjon av mat. Med Lars Bakken i spissen samarbeider NMBU/KBM og Ard Innovation om å utvikle en forenklet og effektivisert produksjon av bakterielt protein. Gjennom Bakkens prosess skapes en radikal forenkling av celledyrkning til en lav pris, og vil være en svært nyttig plattform for effektiv produksjon av proteiner. 
 • Case 4: Flowfoods samarbeid med NOFIMA/NMBU med Richard Nystad. Flowfood er en del av Green Plant project og vil snakke om dette og deres produksjon teknikk for å bedre smak og tekstur in Nordisk plantebasert alternativ til kjøtt.

 • Case 5: Agribiotix AS - mikroorganismer for bekjemping av sykdommer hos planter og dyr med forsker og daglig leder Tage Thorstensen. AgriBiotix AS er et nyetablert selskap med utspring fra forskningsmiljøene ved NMBU og NIBIO på Ås som driver med mikrobiell bioprospektering og utvikling av bærekraftige alternativer til antibiotika og kjemiske plantevernmidler for bekjemping av sopp- og bakterieinfeksjoner innen veterinærmedisin og plantehelse. 

15.00 Avslutning og mingling

Published 16. mai 2022 - 15:01 - Updated 6. oktober 2022 - 17:31