group members

SciFood: Matkvalitet og bærekraft er en stor forskningsgruppe hvor arbeidet spenner fra meieriteknologi, matkjemi og matmikrobiologi til næringsmiddelhygiene. Vi har høy faglig kompetanse og et trivelig miljø. Vi har mange prosjekter i samarbeid med industrien, men også prosjekter som går mer i retning av grunnforskning.  

Om SciFood

 • I denne forskningsgruppen utvikler vi ny bærekraftig teknologi og prosesser for næringsmiddelindustrien, og vi har hatt mye fokus på  meieriindustrien. Vi legger særlig vekt på å kombinere kunnskap og innovasjon for å forstå produktegenskaper og deres kvalitet. 

  Våre viktigste forskningsområder inkluderer: meieriteknologi, fermentert mat og drikke, mat og helse, matmikrobiologi og mikrobiota, mattrygghet, samt proteiner fra planter.

  Vi har lenge vært anerkjent som det ledende miljøet i Norge innen meieriteknologi. Den berømte Jarlsbergosten ble utviklet her på 1950-tallet. Vår kompetanse spenner fra kvaliteten på råmelk til de intrikate prosessene for å produsere tusenvis av forskjellige meieriprodukter. Vi samarbeider mye med TINE SA, Norges største meieriselskap, men også med de andre meieriselskapene i Norge.  

  Gruppen som helhet har et bredere spenn, fra råvareegenskaper og kvalitet langs hele næringskjeden, matkjemi og teknologi, matmikrobiota, antibiotikaresistens i næringskjeden og miljøet, og også på prosesser for bærekraftig, trygg, sunn og konkurransedyktig mat av høy kvalitet.  

  Vi forsker på:

  Meieriteknologi 

  • Melkekvalitet 
  • Syrekulturer 
  • Osteproduksjon 
  • Fermenterte meieriprodukter 
  • Fraksjonering 
  • Konsentrering 
  • Ingredienser 

  Fermentering 

  • Ølbrygging 
  • Surdeig 

  Matkjemi 

  • Melkeproteiner 
  • Planteproteiner 
  • Fordøyelse av proteiner og lipider 
  • Lipidkjemi  

  Mikrobiologi 

  • Mikrobiota  
  • Antibiotikaresistente bakterier 

 • SciFood er tett knyttet opp mot Matpiloten, eller Food Pilot Plant, Norges største forskningsfabrikk for mat og nasjonalt testanlegg for matproduksjon. 

  Fabrikken huses av NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Nofima.Prosjekter