PEP group
PEP groupFoto: Tommy Normann, NMBU

I PEP-gruppen forsker vi på alt om enzymer, fra grunnleggende studier til anvendelser, bioraffinering og mikrobiologi. Vi er en stor, robust, internasjonal gruppe med høy faglig kompetanse og trivelig miljø.

Om PEP-gruppen

Forskningsgruppen PEP består av vitenskapelig ansatte ved NMBUs fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap.  

I tillegg til forskningsaktivitet, underviser gruppemedlemmene på bachelor- og masternivå, samt veileder masterstudenter og stipendiater.  

 • PEP-gruppen jobber med produksjon, konstruksjon, karakterisering og anvendelse av proteiner og enzymer, i ulike sammenhenger, som for eksempel biomassebehandling, mikrobiell patogenisitet, mikrobiell økologi og vaksineutvikling.

  Vår grunnleggende forskning kombineres med anvendt forskning og vi har mye samarbeid med industrien.

  Grunnleggende forskning:

  • Enzymologi
  • Protein bioinformatikk
  • Mikrobielle samfunn og metagenomanalyse
  • Proteomikk
  • Karbohydratanalyse
  • Strukturbiologi
  • Melkesyrebakterier
  • Sykdomsbakterier
  • Virulensfaktorer

  Anvendt forskning:

  • Biodrivstoff & Bioraffinering
  • Bioprosessteknologi*
  • Biogassproduksjon
  • Karbohydratkjemi
  • Anvendelse av terrestrisk og marinbiomasse
  • Nye vaksiner

  Nåværende forskningsaktiviteter inkluderer:

  • Strukturfunksjonsstudier av biomassekonverterende enzymer og deres tilleggsproteiner og domener.
  • Anvendt enzymologi og bioprosessering for å konvertere biomasse til nyttige produkter.
  • Biomasse-degraderende mikrobielle samfunn; enzymoppdagelse.
  • Genekspresjonssystemer, proteinsekresjon og overflateproteomikk i melkesyrebakterier.
  • Oppdagelse og karakterisering av nye bakterielle virulensfaktorer.
  • Utvikling av naturinspirerte nye katalysatorer
 • Vi samarbeider også i stor grad med industrien og med andre forskningsmiljøer på NMBU, spesielt