Jord, bakterier, frø, sol, hånd, plante som vokser
Jord, bakterier, frø, sol, hånd, plante som vokserFoto: Shutterstock

Vårt arbeidsfelt hos Nitrogen-gruppen er mikrobielle nitrogentransformasjoner som «driver» den globale nitrogensyklusen, påvirker landbruket, miljø, atmosfære og ikke minst klima. Vi studerer enzymer, modellbakterier, komplekse bakteriesamfunn, prosesser i jord, og bioteknologiske applikasjoner.

Om oss

For mer utfyllende informasjon om denne gruppen og det arbeidet vi holder på med, anbefaler vi deg å besøke våre engelske sider:

NMBU Nitrogen Group
 • Grunnleggende forskning

  Denitrifiserende organismer kan respirere både aerobt (oksygenopptak) og anaerobt (denitrifikasjon), og er en viktig funksjonell gruppe i jord, sediment og slam: de produserer N2O (lystgass), men de bærer også naturens eneste enzym som kan redusere denne farlige klimagassen til harmløst N2.

  Vår forskning avdekker hvordan denitrifiserende bakterier takler fluktuasjoner i oksygentilgang ved å regulere genuttrykket og metabolismen, og hvordan dette påvirker deres produksjon av lystgass og andre mellomprodukter som nitritt og nitrogenoksyd. Vi forsker på hvordan organismene påvirkes av sult (mangel på karbonsubstrater) og lav pH, faktorer som de ofte møter i naturen.

  Klimarelevant landbruksforskning

  Vi «tar med oss» den grunnleggende kunnskapen inn i våre undersøkelser av mikrobiota og metabolisme i jord generelt, og landbruksjord i særdeleshet. Vårt mål er å finne metoder for å redusere utslipp av N2O fra dyrket jord, for dermed å redusere klimapådrivet fra matproduksjonen.

  Futurismer

  I nær fremtid vil mennesker produsere mikrobielt protein til fôr, basert på trevirke, naturgass eller hydrogen. Anaerobt respirerende bakterier er egnet for slik produksjon, og vi er i ferd med å utvikle slike prosesser.    


  Masterstudenter:

  • Silje Kvist Simonsen, KBM
  • Lars Johan Eide, KBM
  • Yaun Zhang, MINA