MEP group

Mikrobene styrer planeten og vi har fortsatt mindre enn en brøkdel av hele bildet. Hos forskningsgruppen MEP jobber vi med å få på plass flere brikker.

Om MEP

For mer utfyllende informasjon om gruppen vår og arbeidet vi gjør så anbefaler vi deg å besøke vår engelske side:

Microbial Ecology and Physiology (MEP)
  • Ved forskningsgruppen Mikrobiell økologi og fysiologi (MEP) arbeider vi med ulike aspekter av miljømikrobiologi og mikrobiell økologi. Mye av vår forskning knytter seg til bakterier som er involvert i biogeokjemiske prosesser hvor nitrogen blir omdannet i ulike former. Vi dekker hele skalaen "fra molekyler til komplekse mikrobielle konsortier (mikrobiomer) i jord og andre økosystemer.

    Vi er spesielt interessert i bakterier som kan leve ved anaerob respirasjon, hvor de skifter mellom å "puste" oksygen til å puste ulike nitrogenforbindelser, for eksempel nitrat. Dette kan lede til utslipp av lystgass, en av de tre verste klimagassene. Vår forskning dreier seg om å forstå hvordan bakteriene regulerer lystgassutslippene, fremfor alt fra jord, og vi har lovende resultater på nyskapende metoder for å minke utslippene ved å manipulere de mikrobielle konsortiene i jorden.

    En annen spennende oppdagelse er at nitrat-reduserende bakterier kan brukes for å produsere protein ("single-cell protein").

  • Vår prosjektportefølje inneholder både grunnforsknings- og anvendte prosjekter og vi har et stort internasjonalt forskningsnettverk i Europa, USA, New Zealand og Kina, og tett samarbeid med industri.

    Professor i mykologi, Ida Skaar, jobber hos oss i en 20 % stilling og flytter vår horisont forbi prokaryotene.


Nyheter

Prosjekter