Faggruppe genetikk, evolusjon og bærekraftig planteproduksjon

Vår kompetanse er innen forståelse av hvordan plantenes egenskaper påvirkes av gener, skadegjørere og andre planter i samspill med miljøet. Vi jobber med populasjoner, genomer, planteforedling og evolusjon.

Om faggruppen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam ista vestra: Si gravis, brevis; Ne in odium veniam, si amicum destitero tueri.

Aktuelt

  • BIO100 - Cellebiologi
  • BIO120 - Genetikk introduksjonskurs
  • BIO248 - Planteforedling
  • BIO300 - Mikroskopiteknikker
  • BIO320 - Utviklingsbiologi
  • BIO327 - Fra gen til funksjon i planter
  • BOT201 - Produksjonsfysiologi
  • PJH102 - Innføringsemne i plantevitenskap
  • PJH212 - Forvekster og frøvekster
  • PJH260 - Semesteroppgave produksjonsfag
  • PLV210 - Plantevern i grøntanlegg
  • PLV321 - Plantepatologi og resistensforedling
  • PLV340 -  Ugras - biologi og samspill med kulturvekster
  • SDG302 - Bærekraftig planteproduksjon
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam ista vestra: Si gravis, brevis; Ne in odium veniam, si amicum destitero tueri.

 • Leder:

  Medlemmer:

  II-stilling (10-15 % stilling)

 • Vitenskapelige publikasjoner i 2023


Forskningsprosjekt

Både prosjekt vi leder og de vi er med i