MiNDS består av fire forskningsgrupper som er spesialisert innen mikrobiologi, biomedisin, ernæring, bioinformatikk og miljøforskning. Disse gruppene dekker et bredt spekter av forskningstemaer, og har en felles forpliktelse for å bidra til en bærekraftig utvikling.

MiNDS har hovedfokus på studiet av mikrober som er assosiert med mennesker, og vi undersøker både deres positive og negative effekter. Vår forskning dekker ulike fundamentale aspekter, som inkluderer antimikrobielle peptider, celleveggsyntese, antibiotikaresistens, mikrobielt mangfold, ernæring, vert-mikrobe-interaksjoner ved bruk av cellestudier, kliniske studier og dyremodeller. I tillegg utfører vi anvendt og translasjonsforskning knyttet til disse feltene.

MiNDS har som prioritet å utdanne forskere og forskningsambassadører, samt fremme innovasjon og gi vitenskapsbasert rådgivning til industri og myndigheter.

Mer informasjon om MiNDS forskningsgrupper: