Faggruppe etologi og dyrevelferd

Faggruppen har ekspertise i atferd og velferd hos husdyr (produksjons- og kjæredyr, på land og i vann) og husdyrmiljø

Om faggruppen

Vi har bred kompetanse innen etologi og husdyrmiljø og på de fleste arter av husdyr, samt hund, katt og hest.

Forskningen er hovedsakelig relatert til dyrevelferd og etablering av kunnskap for å forstå husdyras atferd i forhold til det fysiske og sosiale miljøet, samt i forholdet til mennesket.

Innen hund, katt og hest arbeides det med interaksjoner mellom dyr og mennesker, treningsmetoder, arvbarhet av atferd og atferdstesting for spesifikke formål. Faggruppen gir etterutdanningskurs for atferdskonsulenter på hund, katt og hest.

Aktuelt fra etologene

Forskningsprosjekt

Både prosjekt vi leder og de vi er med i