AQEG

Vi bruker kvantitative data til å forklare og modellere pattedyrsamfunn og -atferd. Vi jobber mye med skandinaviske rovdyr - ulv, jerv, bjørn og gaupe.

Om forskningsgruppen

 • Vi bruker kvantitative tilnærminger for å svare på anvendte spørsmål innen naturressursforvaltning og bevaring. Vi er interessert i både prosessene som fører til økologiske mønstre og prosessene som fører til observasjoner.

  Mye av arbeidet vårt fokuserer på å trekke ut informasjon fra ikke-invaderende feltmetoder, som eDNA og kamerafangst. For eksempel har gruppen vår utviklet metoder (nimbleSCR) som nå brukes til å kartlegge tettheten av ulv, bjørn og jerv over hele Skandinavia. Disse kartene, samt estimater for overflod og vitale rater, leveres årlig til viltforvaltningsorganer i Norge og Sverige.

  Vi bruker også data fra viltkamera til å forklare sårbarhet og beskrive aktivitetsmønstrene til landlevende pattedyr i tropiske skoger.

 • Richard Bischof er gruppeleder og kan kontaktes om du har noen spørsmål.

Resultater

  • Milleret, C., Dupont, P., Åkesson, M., Brøseth, H., Svensson, L., Kindberg, J., and Bischof, R., 2022. Estimates of wolf density, abundance, and population dynamics in Scandinavia, 2013–2022 - MINA fagrapport 77. 35pp. Download PDF here
  • Milleret, C., Dupont, P., Brøseth, H., Flagstad, Ø, Kindberg, J., and Bischof, R., 2022. Estimates of wolverine density, abundance, and population dynamics in Scandinavia, 2013–2021 - MINA fagrapport 74. 30pp. Download PDF here
  • Milleret, C., Dupont, P., Åkesson, M., Brøseth, H., Kindberg, J., and Bischof, R., 2021. Estimates of wolf density, abundance, and population dynamics in Scandinavia, 2012 - 2021 - MINA fagrapport 72. 30pp. Download PDF here
  • Milleret, C., Dupont, P., Åkesson, M., Svensson, L., Brøseth, H., and Bischof, R. 2020. Consequences of reduced sampling intensity for estimating population size of wolves in Scandinavia with spatial capture-recapture models - MINA fagrapport 65. 29pp. Download PDF here
  • Bischof, R., Milleret, C., Dupont, P., Chipperfield, J., Brøseth, H., and Kindberg, J. 2019. RovQuant: Estimating density, abundance and population dynamics of bears, wolverines, and wolves in Scandinavia - MINA fagrapport 63. 79 pp. Download PDF here
  • Bischof, R., Milleret, C., Dupont, P., Chipperfield, J., Åkesson, M., Brøseth, H., and Kindberg, J. 2019. Estimating the size of the Scandinavian wolf population with spatial capture-recapture and conversion factors - MINA fagrapport 57. 80 pp. Download PDF here

 • Estimates of wolf density, abundance, and population dynamics in Scandinavia, 2013–2022
 • MINA fagrapport 77. 35pp

  01. jan. 2022

  14. mar. 2023

Nyheter fra forskningen vår