Frokostmøte 19. mai - “The good, the bad and the ugly: Mikrober og innovasjon i Én helse-perspektiv“

Resistente mikrober skaper store utfordringer for helsen til mennesket og dyr. Samtidig er vi mennesker og dyr avhengig av å bruke antibiotika for å bli friske, og vi bruker sprøytemidler for å gjøre maten vi spiser trygg. Hvilke løsninger har vi på problemet?  

Problematikken med resistente mikrober er global og settes ofte i sammenheng med begrepet «Én Helse» Begrepet brukes om sammenhengen mellom menneskers, dyrs og miljøets helse. Med andre ord ser man en klar kobling mellom tilstanden i miljøet, matsikkerhet og dyrevelferd med menneskets helse.

Positiv helsegevinst

På frokostmøtet 19. Mai får vi besøk av selskaper og ett forskningsprosjekt som har ulike bidrag for å bedre helsen til mennesker, dyr og miljø. Alle innleggene har det til felles at mikrober er utgangspunkt for smarte løsninger som gir en positiv helsegevinst for mennesker, dyr og miljø. 

Noen av løsningene er allerede kommersialisert, mens andre er under utprøving. Alle løsningene er fremtidsrettet, bærekraftige og med industrielt potensiale. I dette seminaret er både akvakultur-, landbruk- og vann- og avløpssektoren representert. 

Dato: 19. mai

Tid: 08:15 – 10:00

Sted: Auditorium Gullvepsen,  Bikuben, Oluf Thesens vei 35, 1430 Ås.

Seminaret vil også strømmes. Lenke vil bli sendt via Outlook-invitasjon til deltakerne. 

Program

08:15-08:40: Mingling og enkel servering  

08:40 – 08:45: Introduksjon

08:45-09:00: «Bacteria and pioneering innovation in the aquaculture health sector» ved daglig leder Kira Salonius (Previwo).

09:00-09:15:  «Bruk av mikroorganismer i bekjempelsen av sprøytemiddelresistent sopp på planter» ved Tage Thorstensen (AgriBiotix AS).

09:15-09:30: ««Trenger vi ny teknologi for å redusere utslippet av resistente bakterier i miljøet?» ved professor Yngvild Wasterson (NMBU Veterinærhøgskolen).  

09:30-10:00:  Spørsmål og diskusjon. Ledes av Harrieth Lundberg, prosjektleder Entreprenørskapslandsbyen Campus Ås. 

Om frokostseminarserien "Fra Ide til Suksess"

Frokostseminaret «“The good, the bad and the ugly”: Mirkober i Én helse-perspektiv” er en del av   seminarserien «Fra idé til suksess» er i regi av prosjektet «Entreprenørskapslandsbyen Campus Ås» og i samarbeid med The Life Science Cluster.  

Gjennom denne frokostseminarserien vil du få innblikk i mye av de spennende innovasjonshistoriene og -mulighetene ved NMBU. Du vil få servert flere innovasjonsperspektiver, fra studenter og forskere til teknologioverføring og kommersialisering. Som en bonus får du også et innblikk hvordan innovasjonsøkosystemet ved NMBU fungerer. 

Prosjektet «Entreprenørskapslandsbyen Campus Ås» er et samarbeid mellom Ard Innovasjon, Eik Lab, Aggrator og NMBU. Alle er aktører i innovasjonsøkosystemet ved NMBU og på Campus Ås. Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune.

 

Prosjektet «Entreprenørskapslandsbyen Campus Ås» er et samarbeid mellom Ard Innovasjon, Eik Lab, Aggrator og NMBU. Alle er aktører i innovasjonsøkosystemet ved NMBU og på Campus Ås. Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune. Nettverket "The Life Science Cluster" samarbeider om frokostmøtet 19. mai.
Foto
Illustrasjon

Published 29. April 2022 - 10:08 - Updated 1. juni 2022 - 8:46