28 Nov - Olga Kulesha (REALTEK)

PhD degree – Trial Lecture and Public Defence
Olga Kulesha, Faculty of Science and Technology (REALTEK) will defend her PhD thesis "Flux Enhancers in Biofilm Membrane Bioreactors: Insight into Fouling Control" on 28 November 2019.

28 Nov - Olga Kulesha (REALTEK)

Norwegian title of thesis:
"Kjemikaler for fluksforbedringer i biofilm membran bioreaktorer: Innsikt i kontroll av gjentetting av membraner"

Prescribed subject of the trial lecture:
"Membrane fouling in microfiltration/ultrafiltration membrane for water reuse – challenges and mitigation"

Time and place for the trial lecture and the public defence:
Thursday 28 November 2019 in room ALFA (TF1-101), Drøbakveien 31, NMBU, Ås.

10:15 Trial lecture
12:15 Public defence

Evaluation committee:
First opponent: Professor How Yong NG, National University of Singapore, Singapore
Second opponent: Professor Torleiv Bilstad, University of Stavanger, Norway
Committee coordinator: Professor Ingunn Burud, REALTEK, NMBU

Supervisors:
Main supervisor: Professor Harsha Ratnaweera, REALTEK
Co-supervisors: Professor Arve Heistad, REALTEK
PhD Zakhar Maletskyi, REALTEK

The doctoral thesis is available for public review at the NMBU library.
Thesis number 2019:83. ISSN 1894-6402. ISBN 978-82-575-1645-1

Published 14. november 2019 - 13:07 - Updated 15. november 2019 - 9:52