07 Nov - Torfinn Moldal (VET)

Doktorgrad - Prøveforelesning og Disputas

Torfinn Moldal, Institutt for Basalfag og Akvamedisin, Fakultet for Veterinærmedisin, vil forsvare sin doktorgradsavhandling
"Innvirkning av planteoljer og soppgiften deoxynivalenol i fôret på atlantisk laks (Salmo salar) med vekt på tarmen"
den 7. november.

07 Nov - Torfinn Moldal (VET)

Oppnevnt tema for prøveforelesning:
"The impact of feed nutrients and contaminants on fish immunity and disease resistance"


Tid og sted for prøveforelesning og disputas:
7. november

Prøveforelesning: 09:15
Disputas: 11:15

Festsalen (3. etg., Hovebygget)
NMBU Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

Bedømmelseskomite:
Professor Rune Waagbø, Havforskningsinstituttet
Dr. Philos Trygve Sigholt, BioMar
Førsteamanuensis Cathrine Fjordbakk, NMBU

Veiledere:
Professor Erling Olaf Koppang, NMBU
Dr. Magne Kaldhusdal, Veterinærinstituttet


Doktorgradsavhandlingen er tilgjengelig for publikum hos NMBUs bibliotek.
Avhandlingsnummer 2019:65, ISSN 1894-6402, ISBN 978-82-575-1625-3

Vennligst merk at både prøveforelesning og disputas vil avholdes på norsk.

Published 24. oktober 2019 - 14:12 - Updated 24. oktober 2019 - 14:14