2014
Vår 2014

Disputas Maren Knappe-Poindecker

Cand.med.vet. Maren Knappe-Poindecker disputerer for graden ph.d. på Veterinærhøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet over avhandlingen "Bovine interdigital dermatitis and heel horn erosion and cross-infection of Dichelobacter nodosus between sheep and cattle in Norway"

Disputas Maren Knappe-Poindecker

PRØVEFORELESNING
Tid: Tirsdag 1. juli 2014 kl. 09:15
Sted: Veterinærhøgskolens festsal
Oppgitt emne: Non infectious causes of lameness in ruminants, causes, treatment and prevention


DOKTORANDEN VIL OFFENTLIG FORSVARE SIN AVHANDLING I DISPUTAS

Tid: tirsdag 1. juli 2014 kl. 11:15
Sted: Veterinærhøgskolens festsal

Bedømmelseskomité:

1. opponent: Professor Christer Bergsten, Sveriges Lantbruksuniversitet
2. opponent: Dr Rosemary Grogono-Thomas, University of Bristol, UK
3. opponent og koordinator: Førsteamanuensis Randi Oppermann Moe, NMBU


Dekan Øystein Lie vil lede disputasen.

Published 18. juni 2014 - 12:56 - Updated 23. mai 2017 - 19:29