Probiotika fører til lavere dødelighet hos laks

Målet med Øystein Klakeggs ph.d-prosjekt var å undersøke hva slags effekt tilførselen av probiotiske bakterier til de to vanligste oppdrettsartene i Norge, rognkjeks og atlantisk laks, hadde på overlevelse, tilvekst og motstandskraft mot sykdom. I tillegg ønsket han å undersøke årsaken til enkelte bakterielle sykdomsutbrudd med sår og forøket dødelighet hos oppdrettsfisk i Norge.

Færre sår og økt motstandskraft
– Vi fant ut at badebehandling med tilførsel av probiotiske Aliivibrio-arter i vannet til atlantisk laks, førte til signifikant (p<0.05) lavere dødelighet, større motstandskraft mot naturlig Moritella viscosa-infeksjon, færre sår, raskere tilvekst og en økning i hvor effektivt fisken utnyttet fôret, altså en lavere fôrfaktor, forklarer Klakegg.

Hos rognkjeks gav badebehandling med de samme probiotiske bakteriene signifikant (p<0.05) lavere dødelighet, færre sår og økt motstandskraft mot Moritella viscosa -infeksjon.

Første gang i Norge
Videre undersøkte Klakegg hvilken bakerie som forårsaket et sykdomsutbrudd på nyutsatt postsmolt, med sår og økt dødelighet. Ved hjelp av bakteriedyrking og multilokus sekvensanalyse (MLSA), ble bakterien Tenacibaculum dicentrarchi fra Spania påvist. Gjennom smitteforsøk med bakterien, ble sykdommen så reprodusert slik at man kunne slå fast den var årsaken til utbruddet.

– Dette er første gang Tenacibaculum dicentrarchi er påvist å gi sykdom hos laks i Norge, sier Klakegg.

Bedre dyrevelferd og bærekraft
Han håper studien vil være til hjelp for oppdrettsnæringen.  

– Vi håper at kunnskap om hvilke bakterier som gir sykdom hos laks og kunnskap om at bading med probiotiske Aliivibrio-arter gir lavere dødelighet, økt motstandskraft mot enkelte bakteriesykdommer og større tilvekst, vil bidra til å bedre dyrevelferden og bærekraften i oppdrettsnæringen.

Øystein Klakegg forsvarer sin avhandling "Bacterial impact on growth, health and disease of farmed Atlantic salmon and lumpfish" torsdag 24. juni.

Published 17. juni 2021 - 14:29 - Updated 1. February 2022 - 11:11