Identifiserer risikofaktorer ved oppdrett av laks i merdanlegg i sjøen.

Avhandlingen er basert på analyser av produksjonsdata fra kommersielt lakseoppdrett i Nord-Norge. Formålet med arbeidet var å identifisere risikofaktorer for overordnet og årsaksspesifikk dødelighet, kvalitetsnedgradering ved slakt, og redusert prestasjon ved oppdrett av laks i merdanlegg i sjøen.

Vi fant at sjøsetting av smolt med en høyere snittvekt var forbundet med forøket dødelighet grunnet både hjerterelaterte sykdommer (HSMB/CMS) og munnråte. En forøket dødelighet grunnet munnråte var også forbundet med sjøsetting av smolt ved lave og fallende sjøvannstemperaturer. Mekanisk avlusning bidro til forøket generell dødelighet og dødelighet grunnet hjerterelaterte sykdommer

Vi fant at vintersår var den viktigste årsaken til nedklassing ved slakt og en vedvarende årsak til dødelighet i sjøvannsfasen av produksjonen. Produksjonssykluser med registrert dødelighet tilskrevet munnråte tidlig i sjøvannsfasen hadde høyere dødelighet som følge av vintersår under den første vinteren i sjøen. Mørke flekker ("melaninflekker") var den nest viktigste årsaken til nedklassing ved slakt og var forbundet med forekomst av dødelighet som følge av hjerterelaterte sykdommer.

Arbeidet viser at innsamling og analyse av produksjonsdata kan være et verdifullt verktøy for å identifisere risikofaktorer for redusert fiskevelferd og kvalitetsreduksjon i kommersielt lakseoppdrett.

 

Published 9. juni 2021 - 14:12 - Updated 9. juni 2021 - 14:13