Ny kunnskap om fettomsetning hos laks

De siste tiårene har fôret til oppdrettslaks endret seg betydelig. Dette skyldes i hovedsak fokus på kostnadseffektivitet, men også fokus på bærekraft og fremtidig råvarefleksibilitet. I tillegg til relativt etablerte vegetabilske råvarer, introduseres nå også encelleproteiner, insektmel og andre sirkulære råvarer i kommersielle fôr til laks. Når de tradisjonelle marine råvarene byttes ut, endres innholdet av en rekke næringsstoffer som er typiske for de marine ingrediensene.

Fettopphopning
Forekomst av lipidmalabsorpsjon (LMS) har vært rapportert de siste 20 årene, og dette forekommer med ulik grad og frekvens. Kolin er en nøkkelfaktor for transport av fett fra tarm, og mangel på dette næringsstoffet kan være årsaken til fettopphopningen som skjer i tarmen. Et av målene med doktorgradsarbeidet har vært å framskaffe ny kunnskap om hvilken rolle kolin og andre nøkkelkomponenter involvert i fettmetabolismen spiller for utviklingen av LMS.

Nye funn
Resultatene fra de tre forsøkene i avhandlingen viser at fôr med alternative råvarer må tilsettes kolin for optimal fettomsetning. Utilstrekkelig tilgang på kolin begrenset dannelsen av lipoproteiner som er ansvarlige for å transportere fett og andre komponenter fra tarmen til blod. Funnene i denne studien peker på viktigheten av forskning på næringsstoffbehov. Kunnskap om en arts behov for alle essensielle næringsstoffer er en nødvendighet for god dyrevelferd og for å utvikle kost-effektive fôr med høy ytelse.

Anne Kristine Grostøl Hansen forsvarer sin avhandling “Choline is an essential nutrient for post-smolt Atlantic salmon (Salmo salar L)" torsdag 14. mai.

Published 11. mai 2020 - 14:12 - Updated 1. February 2021 - 12:15