Avlsmessig gevinst ved å inkludere informasjon fra krysningsdyr i avlsprogram på renrase- og krysningsdyr

  • Purke med unger
    Foto
    Norsvin

I doktorgradsarbeidet viser stipendiat Maja Winther Iversen at bruk av data og genotyper fra krysningsdyr er positivt i forhold til avlsarbeidet både på renrase- og krysningsdyr hos gris.

Avlsmessig gevinst ved å inkludere informasjon fra krysningsdyr i avlsprogram på renrase- og krysningsdyr

Sluttproduktet i svineproduksjonen er dyr som er krysninger av forskjellige raser, med andre ord hybridpurkene og slaktegrisene. Selve avlsarbeidet foregår derimot i renrasepopulasjonen, og det er data fra renrasedyrene som brukes i avlsprogrammet.

Målet med doktorgradsarbeidet til Iversen har vært å se på hvordan inkludere også informasjon fra krysningsdyrene i avlen. Grunnen er at det er antatt å være en fordel når foreldre til krysningsdyrene skal velges. Dette gjelder både informasjon på egenskapene og slektskapsinformasjonen til krysningene.

Resultatene fra arbeidet viser at det er en klar fordel å inkludere genomisk (DNA) informasjon fra krysningsdyrene i tillegg til informasjonen fra renrasedyr, fordi det førte til større sikkerhet med hensyn på å beregne hvilke dyr som er genetisk best. I tillegg ble det funnet at holdbarhet hos purker, altså hvor lenge en purke kan produsere flere kull og samtidig være ved god helse, kan regnes som forskjellige egenskaper hos renrase- og krysningspurker.

Arbeidet viser at det vil være viktig å samle inn informasjon for de egenskapene som man ønsker å forbedre på krysningspurkene for å øke den genetiske framgangen ytterligere. Holdbarhet er en viktig egenskap i forhold til dyrevelferd, så dette er absolutt relevant for en videre bærekraftig avl.

Totalt sett er funnene fra arbeidet som er gjort svært viktige for å kunne forbedre avl på gris, og andre arter som benytter seg av krysninger, siden dette arbeidet gir en god beskrivelse av hva som er viktig for å lykkes med krysningsavl.

Maja Winther Iversens forsvarte 16. desember 2019 ved NMBU avhandlingen: «Genomisk seleksjon av renrasedyr for prestasjon hos kommersielle krysningspurker”

Published 9. januar 2020 - 15:55 - Updated 9. januar 2020 - 15:59