Dårlige lysforhold på arbeidsplassen fører til helseplager

Mork har undersøkt hvordan unge, friske personer med normalt syn påvirkes av direkte blending, altså sterkt lys, under datamaskinarbeid. Gjennom laboratorieundersøkelser sammenlignet hun hvordan gode belysningsforhold og direkte blending, slik som lys fra vinduer eller sterke lamper, påvirker folks syn og nakkemuskulatur.

- I avhandlingen viser jeg at dårlige lysforhold og blending på arbeidsplassen kan påvirke helsen negativt, og gi ubehag, stress og generelt redusert velvære, sier Randi Mork, PhD-student ved NMBUs Institutt for folkehelse.

Mindre komfortabelt på arbeidsplassen
Morks avhandling stadfester at blending på arbeidsplassen øker forekomsten av øyeplager og påvirker nakkemuskulaturen. I tillegg følte testpersonene seg mindre komfortable sammenlignet med når de jobbet med jevn og god belysning. Resultatene viser også en sammenheng mellom blending og stress, der dårlig belysningen på arbeidsplassen kan påvirke hvor stresset arbeidstakerne føler seg. Forskeren finner i forbindelse med dette at folk som er sensitive for lys tilsynelatende påvirkes mer negativt av blending sammenlignet med mindre lyssensitive personer, både sett i sammenheng med ubehag og stress.

Arbeid på skjerm er krevende for synet
Vi nordmenn bruker stadig mer tid bak skjermen, både på jobb og på fritiden.

Under naturlige forhold virker synet dynamisk ved at det veksler mellom å fokusere på det som er nært, og det som er lengre borte. Skjermarbeid, på den andre siden, krever statisk, intensivt og ofte langvarig fokusering på nære avstander innenfor et todimensjonalt synsfelt. Det er derfor helt avgjørende å ha optimale synsforhold, og riktige briller ved behov, for å ikke utvikle helseplager ved skjermarbeid. 

Og det er ikke bare synet som påvirkes – skjermarbeid kan også være krevende for nakkemuskulaturen. Tidligere forskning har vist at forekomsten av nakkesmerter er meget høy blant kontor- og datamaskinarbeidere, og dårlige synsforhold og manglende briller kan være en faktor i utviklingen av disse plagene.

- God belysning og gode synsforhold er også avgjørende for å kunne jobbe effektivt og komfortabelt, understreker Mork, og bør få større oppmerksomhet hos bedriftshelsetjenestene og andre som jobber med arbeidstakeres helse.

Doktorgraden ble finansiert av Stiftelsen Dam, Ryggforeningen i Norge og Universitetet i Sørøst-Norge.

Randi Mork forsvarer sin doktorgradsavhandling «Effekter av direkte blending og interaksjon mellom det visuelle systemet og muskelskjelettsystemet ved dataarbeid» den 29. november 2019 på campus Ås NMBU. 

 

Published 15. november 2019 - 8:32 - Updated 15. november 2019 - 8:41