Anbefalinger for bekjempelse av virus på søtpotet i Etiopia

Søtpotet er en meget viktig rotvekst i Afrika og særlig i Etiopia, hvor det produseres nesten 2 millioner tonn i året. Men samtidig er det store avlingsreduksjonene p.g.v. virussykdommer og andre skadegjørere. Denne doktorgraden (PhD) til Dereje Haile Buko er en del av en prosjekt for å øke produksjon og avlinger i søtpotet. Den har tittelen: « Virus i søtpotet i Etiopia – påvisning, karakterisering, rensing og forebygging», og skal forsvares på Norges miljø og biovitenskapelige universitet 15. november 2019.

Virus reduserer avlingen

Det er tidligere tatt flere initiativ for å bedre søtpotetproduksjonen i Etiopia. Men på grunn av  mangel på karantenebestemmelser og liten innsats for å rense høytytende sorter for virus har virussykdommer spredt seg til alle deler av landet der det dyrkes søtpotet. Selv om virussykdommer på denne måten er hovedårsak til at avlingene har gått tilbake de siste 20 årene, har det vært gjort liten innsats for å dokumentere skadene, unngå videre spredning og  å organisere tiltak for rensing av plantematerialet.

Felttesting av plantemateriale for virussykdommer

Foto
Dereje H. Buko

Fem delmål

Denne doktorgraden er en del av et program som går ut på å bedre plantehelsen hos søtpotet og øke produksjonen ved å søke svar på fem spesifikke delmål for søtpotet. I denne prosessen, som omfatter påvisning, karakterisering, rensing og forebygging av virus i søtpotet i Etiopia, har Dereje Haile Buko gjennomført en rekke viktige studier innen alle disse parameterne. Han fremmer en rekke forslag til tiltak som strekker seg fra opplæring av bønder og rådgivere, utvalg av høytytende sorter og effektive metoder for rensing, til masseformering av formeringsmateriale ved vevskultur. Meningen er at de tiltak som blir anbefalt i studiene skal bli brukt av myndigheter, forskningsstasjoner, universitetene og rådgivningstjenesten som tiltak mot ytterligere spredning av virussykdommer og til å øke matproduksjonen.

Meristemformering er viktig for å skaffe sykdomsfritt plantemateriale

Foto
Privat

Dereje Haile Buko (41) har er fra Hawassa i Etiopia. Han har en B.Sc. i hagebruk fra Jimma universitetet i Etiopia  og M.Sc. i plantevitenskap fra NMBU. I dag er han også ansatt som forsker på Hawassa University . Han begynte som doktorgradsstipendiat ved Institutt for plantevitenskap (NMBU) i 2014, finansiert gjennom NORHED-programmet i NORAD. Hovedveileder har vært professor Trine Hvoslef-Eide (NMBU), med dr. Carl Jonas Jorge Spetz (NIBIO) og dr. Andargachew Gedebo (Hawassa University) som medveiledere.

 

Published 11. november 2019 - 10:45 - Updated 11. november 2019 - 10:53