Kartlegging av skadegjørere på søtpotet i Sør-Sudan

Søtpotet er blitt en internasjonal matrotvekst, ja, også her i landet er den blitt populær. I Afrika, sør for Sahara er søtpotet en viktig basismat som bidrar mye til matsikkerhet, særlig i Øst-Afrika. I Sør-Sudan er søtpotet den viktigste komponenten i kosten på landsbygda.  Men det finnes skadegjørere som reduserer avlingene, hvor virus er den nest viktigste (etter søtpotetgresshoppe). Etter flere ti år med krig og ufred finnes det lite informasjon og kunnskap om virus som skadegjører.

Derfor er doktorgradsforskningen (PhD) til Beatrice Misaka Langwa særdeles viktig. Den har tittelen “Søtpotet i Sør Sudan – kunnskap i befolkningen, virusinfeksjoner og diversitet hos vektoren kvitfly» og skal forsvares på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 14. november 2019.

Doktorgradsforsknigene til Beatrice Misaka Langwa er gjort mulig gjennom NORHED-programmet i NORAD og ved tilgang og bruk av moderne teknologi på NMBU.

Foto
Privat

Redusere avlinger

Søtpotet er særdeles viktig for å sikre mattilgang til småbønder som dyrker mat til eget forbruk. Men det er store sykdomsproblemer, og pga den langvarige krigen er det gjort lite forskning på kulturplanter. Denne doktoravhandlingen er det første vitenskapelige arbeidet som undersøker forekomst og utbredelse av virus i søtpotet i Sør-Sudan. – I tillegg er dette også den første studien av diversiteten hos kvitfly, som er den vektoren som overføres virussmitten, forteller Beatrice Misaka Langwa. Og siden søtpotet formeres vegetativt, vil sykdommene overføres og øke fra generasjon til generasjon.

I Sør-Sudan er søtpotet den viktigste komponenten i kosten på landsbygda.

Foto
Privat

Nyttig forskning

Det ble foretatt undersøkelser i fem fylker i tre av delstatene i Sør Sudan som viste at bøndene var klar over sykdoms-skadene på plantene, men hadde begrenset kunnskap om årsakene. Til sammen ble det funnet 15 ulike virus, noe som gir en indikasjon på mangfoldet av søtpotetvirus i Sør-Sudan. I tillegg ble den genetiske diversiteten hos populasjoner av virusvektoren kvitfly undersøkt. Informasjonen fra denne doktoravhandlingen vil være svært nyttig i den videre forskningen og vil tjene som et utgangspunkt for virus og vektorbekjempelsen hos søtpotet i Sør-Sudan. Men mer omfattende undersøkelser av diversiteten og utbredelsen av virusskader må til i alle deler av Sør-Sudan der søtpotet dyrkes, så snart det er trykt å ferder der!

Beatrice Misaka Langwa (47) har B.Sc. i Agricultural Science fra Universitetet i Juba, Khartoum, Sudan og M.Sc. i plantefag fra Universitetet i Gezira, Sudan. Hun er ansatt ved Universitetet i Juba i Sør-Sudan og begynte som doktorgradsstipendiat ved Institutt for plantevitenskap (NMBU) i 2014, finansiert av NORHED-programmet i NORAD. Hovedveileder har vårt prof. Trine Hvoslef-Eide (NMBU), med dr. James Peter Legg (International Institute of Tropical Agriculture og dr. Philip Wani Marchelo-d’Ragga (University of Juba, Sør Sudan) som medveiledere.

Published 8. november 2019 - 10:01 - Updated 8. november 2019 - 15:04