Økt fordøyelighet av stivelse i fôr til slaktekylling

Det er potensiale til å øke fordøyeligheten av stivelse i fôret til slaktekylling, noe som vil bedre både dyrevelferden og økonomien i kyllingproduksjonen, viser resultatene i doktorgraden til Khaled Itani.

Økt fordøyelighet av stivelse i fôr til slaktekylling

Stivelse er den viktigste komponenten og hovedkilden til energi i fjørfefôr, og selv om kyllinger har en usedvanlig god evne til å fordøye stivelsen spiser de så mye på så kort tid at de ikke klarer å fordøye stivelsen raskt nok. I tillegg til fôrspill i form av ufordøyd fôr og unødvendig bruk av landareal til å produsere fôr, fører det ufordøyde fôret også til oppblomstring av sykdomsfremkallende mikroflora i bakre tarm og kyllingen får diaré.

Utgangspunktet for doktorgraden var at det er behov for å få større kunnskap om faktorer som kan ha positiv påvirkning på stivelsesfordøyeligheten.

I doktorgradsarbeidet har Khaled Itani testet forskjellige alternativer for å øke fordøyeligheten av stivelsen i kyllingfôret, slik som prosessering av fôret og stimulering av kråsfunksjonen. Han studerte hvordan nedbrytingen av stivelse foregår i det det passerer gjennom fordøyelseskanalalen og utførte førsøk for å studere kråsfunksjonen, fôring med forskjellig nivå av stivelse og fett, og testet ut hvordan forskjellige stivelsestyper påvirker fordøyeligheten.

Forsøk viste at å tilføre strukturkomponenter i fôret gir en mer velfungerende fordøyelseskanal og gjør det lettere for kyllingen å fordøye stivelse, fordi kråsen utvikler seg godt. Hastigheten på nedbrytingen av stivelse er avhengig av hvor fort fôret passerer gjennom tarmen og utvikling av kråsen.

Prosessering, som ekstrudering og pelletering, påvirker tilgjengeligheten av stivelse og gjorde at stivelsen ble mer tilgjengelig for kyllingens fordøyelse, og førte til at kyllingene fordøyde stivelsen raskere.

Forskjellige stivelsestyper ble også testet ut, og resultatene viste at stivelse fra korn er å foretrekke og at belgvekster ikke er like godt egnet.

Av elementene som ble testet ut er det endret prosessering av fôret som ga det beste resultatet for fordøyelighet av stivelse. Dette en kostbar løsning, men det er potensiale i å øke fordøyeligheten av stivelse hos slaktekylling.

Khaled Itani disputerte ved NMBU 10. septemer 2019 med avhandlingen:
"Starch digestion dynamics in broiler chickens as affected by structural components, starch properties and level of inclusion/Fordøyelsesdynamikk av stivelse i slaktekylling – effekt av strukturelle komponenter, stivelsesegenskaper og inklusjonsnivå"

Published 9. september 2019 - 9:47 - Updated 9. september 2019 - 9:50