Effektiv vaksinering av asiatisk oppdrettsfisk

Saurabh Dubeys studier og funn er av stor betydning da mer enn to tredjedeler av den globale akvakulturproduksjonen skjer i Asia. En bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringa i Asia utfordres imidlertid av sykdommer, hovedsakelig bakterielle infeksjoner, og særlig sykdommer forårsaket av bakteriene Aeromonas hydrophila og Edwardsiella tarda resulterer i stor dødelighet.

Saurabh Dubey har funnet en effektiv vaksineringsmetode for asiatisk oppdrettsfisk.

Foto
Privat

Det finnes i dag ingen effektiv vaksine mot disse infeksjonene, og målet med studiene har vært å utvikle effektive vaksiner mot begge sykdommene. Den ytre overflaten av bakteriene består av forskjellige overflatestrukturer (antigener) som definerer bakterienes egenskaper. Disse strukturene er viktige for vaksinebeskyttelse, og en utfordring har vært å bestemme hvilke strukturer som er viktigst og hvilke som beskytter på tvers av isolater. Det har vært viktig å foreta en nøyaktig beskrivelse av Edwardsiella-arter og Aeromonas hydrophila-arter fra ulike fiskearter og geografiske områder, for å kunne definere de overflatestrukturene som er velegnet som vaksinekandidater og beskytter mot ulike bakterieisolater.

Dubey har i sitt arbeid studert vaksinenes effekt med laboratoriemetoder (blant annet antistoffer) og i vaksinasjons- og smittestudier i fisk. Studiene viser at vaksinasjon basert på bakterienes overflatestrukturer gir god beskyttelse når den gis som en nanopartikkel-vaksine. Dubey konkluderer med at oral vaksinering er en effektiv og lite stressende immuniseringsmetode for alle aldersgrupper av fisk, og at den er velegnet under de produksjonsforholdene man har i mange asiatiske land. Vaksinen kan brukes for å kontrollere sykdommer hos oppdrettsfisk i Asia.

Dubey forsvarer sin doktorgradsavhandling "Nanoparticle based vaccine delivery of recombinant outer membrane proteins and characterization of Aeromonas hydrophila and Edwardsiella species in Asian Aquaculture" fredag 23. august 2019

 

Published 19. august 2019 - 15:38 - Updated 21. February 2020 - 16:20