Nye metoder for studier av kjønnsmodning hos fisk

Avhandlingen beskriver utvikling av nye metoder for kvantifisering og lokalisering av gonadotropinene follikkelstimulerende hormon (Fsh) og luteiniserende hormon (Lh) på mRNA og proteinnivå i modellfisken medaka. Metodene inkluderer kvantifisering av gonadotropiner ved ELISA og kvantitativ PCR, i tillegg til lokalisering av gonadotropiner ved immunfluoresens og in situ hybridisering (FISH). I tillegg omfatter avhandlingen generering av en ny transgen linje hvor et rødt fluoreserende protein uttrykkes i celler som ellers uttrykker gonadotropinet Fsh. De nye metodene og den transgene linjen vil være til stor hjelp i videre studier av funksjonen til gonadotropiner hos fisk i forbindelse med pubertet og kjønnsmodning.

Forekomsten av tidlig kjønnsmodning er en begrensende faktor i akvakultur, både økonomisk og i forhold til fiskevelferd, ettersom tidlig kjønnsmodningen fører til redusert vekst og økt dødelighet. En bedre forståelse av kjønnsmodningsprosessen er derfor viktig for å utvikle bedre produksjonssystemer. Særlig er det viktig med bedre kunnskap om hva som setter i gang kjønnsmodningsprosessen, hvilke miljøfaktorer som spiller inn og på hvilken måte, og detaljer om hvordan reguleringen av de to gonadotropinene i hypofysen (Fsh og Lh) styres. Ettersom en begrensende faktor er mangel på avansert metodikk, hadde denne avhandlingen som hovedmål å utvikle metoder for bedre studier av Fsh og Lh i medaka, en modellorganisme hvor mange ulike metoder allerede er tilgjengelig.

Susann Burow disputerer 24. mai 2019 ved NMBU Veterinærhøgskolen med avhandlingen "Medaka (Oryzias latipes) gonadotropiner: Produksjons- og utviklingsprofiler, farmakologisk karakterisering av deres reseptorer og etablering av en ny transgen linje tg(fshb:DsRed2)".

Les disputasoppslag her.

Published 21. mai 2019 - 8:22 - Updated 21. mai 2019 - 8:27