Ny metode for å finne fisk med god fôrutnytting

Seleksjon for forbedret fôreffektivitet i akvakultur er stort sett basert på indirekte seleksjon for økt tilvekst. I doktorgradsarbeidet har Dvergedal sett på en alternativ måte å måle fôreffektivitet på. Fôreffektivitet forteller hvor godt fisken nyttiggjør seg fôret. Den banebrytende metoden gjør det mulig å avle på laks med høy fôreffektivitet, som igjen vil kunne redusere produksjonskostnadene og redusere klimaavtrykket fra akvakultur.

Det er flere faktorer enn fôrutnytting som ligger til grunn for økt tilvekst, og det å kunne selektere direkte for å forbedre fôreffektivitet vil være svært fordelaktig.

Hanne Dvergedal i Foods of Norway i labarbeid på Senter for fiskeforsøk ved NMBU.
Hanne Dvergedal i Foods of Norway i labarbeid på Senter for fiskeforsøk ved NMBU.
Photo
Janne Karin Brodin

For å kunne forbedre fôreffektiviteten ved avl, basert på fôrinntak og kroppsvekst må fiskene kunne måles individuelt. Det er lett å få til for kroppsvekst, men svært vanskelig for fôrinntak. For at fisk skal trives og ha en naturlig oppførsel, må de være sammen med andre fisk. Det i tillegg til at de lever i vann og får tilført fôr i vannet gjør at å beregne fôreffetivitet for enkeltindivid er vanskelig å få til.

Stabile isotoper er et signalstoff som kan spores i fiskefileten. Ved å tilsette isotopene i fiskefôret har Dvergedal sett på hvor mye av signalstoffet som avleires i fileten, som igjen forteller om individets tilvekst.

I husdyrvitenskap er fôreffektivitet en viktig egenskap, og det har alltid vært avlet indirekte for den. Men å kunne selektere for selve tilvekstegenskapen avdekker fiskens reelle behov for vedlikeholdsfôr.

Resultatet i avhandlingen legger til rette for å bruke indikatoregenskaper med potensiale for storskala registrering av individuell fôreffektivitet ved bruk av stabile isotoper.  

I doktorgradsarbeidet har Dvergedal studert fôreffektivitet i laks i nært samarbeid med AquaGen, et avlsselskap og partner i Foods of Norway. Resultatene åpner for seleksjon av fisk med høyere fôreffektivit uten å måle inntak av fôr. Noe som aldri blitt gjort tidligere.

Hanne Dvergedal forsvarte 10. mai 2019 ved NMBU, sin avhandling med tittelen: Novel indicator traits for individual feed efficiency in Atlantic salmon (Salmo Salar)

 

Published 15. mai 2019 - 12:21 - Updated 16. mai 2019 - 14:27