Kunnskap om Pankreassykdom øker

Magnus Vikan Røsæg sitt doktorgradsarbeid har undersøkt hvordan Pankreassykdom påvirker tilvekst, fôrutnyttelse og dødelighet hos Atlantisk laks. Arbeidet har fokusert på subtype 2 av viruset som forårsaker Pankreassykdom. I Norge er denne subtypen i hovedsak begrenset til Midt- Norge. Hovedfunnene er at subtype 2 gir betydelig reduksjon i tilveksten og dårligere fôrutnyttelse for laksen.

Redusert tilvekst for laksen
Det er få publikasjoner om effekten av subtype 2 av Salmonid Alphavirus (SAV2) i Atlantisk laks gjennom en produksjon. Studien til Vikan Røsæg viser betydelig redusert tilvekst og økt fôrfaktor for laksen. Det ble derimot ikke påvist økt dødelighet på grunn av SAV2. Dette kan skyldes av andre faktorer overskygger betydningen av SAV2.

I tillegg har arbeidet vist at redusert fordøyelse følger sykdomsutviklingen av Pankreassykdom, trolig på grunn av skader i bukspyttkjertelen som er et av målorganene til viruset.

Smitte av annen sykdom kan redusere utviklingen av Pankreas sykdom
Doktorgradsarbeidet har også undersøkt om en samtidig infeksjon med et annet virus kan påvirke sykdomsutviklingen til Pankreassykdom. Gjennom et smitteforsøk ble det vist at å først smitte med viruset som forårsaker Hjerte og skjellet-muskel betennelse kan redusere utviklingen av Pankreassykdom.

Hjerte- og skjelletmuskelbetennelse er en utbredt sykdom hos oppdrettslaks og så godt som all laks blir infisert i løpet av vekstfasen i sjø. I smitteforsøket varte effekten i minst ti uker og skyldes trolig aktivering av uspesifikke medfødte immune mekanismer. Utbredelsen til de to sykdommene, at virusene påvises som samtidige infeksjoner og den påviste reduksjonen til Pankreassykdom i smitteforsøket tyder på at de kan påvirke hverandre. Om dette kun går én retning og i hvilken grad krever videre undersøkelser.  

Magnus Vikan Røsæg (34) kommer fra Steinkjer og er utdannet veterinær fra NMBU Veterinærhøgskolen og har vært ansatt som næringsstipendiat hos SalMar. Han forsvarer nå doktoravhandlingen sin «Pankreassykdom; effekt på tilvekst, fôrutnyttelse, fordøyelse og interaksjoner med Piscine orthoreovirus» ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 30. april.

Published 30. April 2019 - 14:54 - Updated 2. mai 2019 - 9:07