Karbonfangst med CaO i saltsmelte - Viktorija Tomkute, 18. februar

Viktorija Tomkute disputerer tirsdag 18. februar 2014 for graden ph.d. ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «Carbon capture by CaO in molten halide salts».

Prosessen krever høye temperaturer og det primære bruksområdet vil derfor være rensing av avgasser fra industri med høytemperaturprosesser, for eksempel innen metallurgisk industri.

Metoden går ut på at CO2 fanges opp fra en gasstrøm i en saltsmelte med uorganisk salt (CaCl2) som inneholder metalloksidet CaO. Prosessen er basert på prinsippet om at CO reagerer med metalloksidet og danner kalsiumkarbonat (CaCO3). Karbonatet dekomponerer og frigjør CO ved en høyere temperatur, og CaO blir regenerert. 


CO2-fangst med salt krever svært høye temperaturer. CO2 absorberes først ved 600 – 800 grader for så å frigjøres i et separat kammer ved å øke temperaturen ytterligere med 200 – 300 grader. Den høye temperaturen og raske gass-væske-interaksjoner har vist seg å gjøre fangstprosessen svært effektiv.

Siden de aktive substansene CaCO3 og CaO begge er i løsning, unngås problemer med at faste partikler går i stykker og ikke er effektive lenger. Man unngår også at «rensemiddelet», i dette tilfellet CaO, forringes.


Published 11. February 2014 - 13:10 - Updated 17. mars 2014 - 10:23