Ekstrakter av tran kan påvirke hormonsyntesen i testikkelcelle

Målet med oppgaven var å undersøke effektene av miljøgiftblandinger fra rå og renset fiskeolje, samt metabolitter av plantevernmiddelet DDT på steroidsyntesen (hormonsyntesen) og levedyktigheten av Leydigceller med ulik fysiologisk status. For og øke kompetansen på hvilke effekter miljøgifter kan ha på reproduksjonsevnen hos mennesker og dyr er det viktig å utføre eksponerings studier.

Blandinger av miljøgifter i samme konsentrasjon som målt i blodet hos kvinner kan påvirke det endokrine systemet. Dette kan gi en interesse for videre forskning på ulike områder. I den større sammenheng vil mer forskning øke kompetansen innen miljøgifter slik at vi kan fortsette tiltak for å beskytte oss mot eksponering av stoffer som viser seg å gi dårligere helsestatus. Funnet av at ekstrakter av tran kan påvirke hormonsyntesen i testikkelceller vil kunne bidra til mer forskning samt mulig påvirke interessen av temaet angående mattrygghet og anbefalt inntak av fisk og fiskeolje.

Cesilie Granum Bjørklund disputerer 11. januar 2019 ved NMBU Veterinærhøgskolen med avhandlingen "Effects of persistent organic pollutants (POPs) on the steroidogenesis of primary neonatal porcine Leydig cells".

Published 9. januar 2019 - 15:22 - Updated 10. januar 2019 - 9:42