Salmonella i fjørfeproduksjon i Uganda

Salmonellabakterier er bakterier som ofte kan finnes i tarmen hos friske matproduserende dyr, men som kan forårsake sykdom hos mennesker som eksponeres for disse bakteriene gjennom mat og vann eller direkte kontakt med dyr.

Før dette doktorgradsarbeidet ble gjennomført var det svært liten kunnskap om salmonellabakterier i fjørfeproduksjonen i Uganda. Gode data om forekomst, risikofaktorer og resistensegenskaper er nødvendig for at Uganda kan utvikle og implementere riktig forebyggende tiltak for å sikre produksjon av trygg mat og god folkehelse. 

Terence Odoch forsvarte doktoravhandlingen sin "Non-typhoidal salmonella in layer hen farms in Uganda; Occurrence, biodiversity and antimicrobial resistance" ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyr 10. desember.

 

 

 

Published 4. januar 2019 - 10:05 - Updated 4. januar 2019 - 10:05