Økt protein/fett balanse i fôr til laks stimulerer vekst

Resultater fra to stor-skala forsøk på Færøyene over hele sjøfasen, samt to små-skala forsøk på Ekkilsøy har vist at:

  • Laks gitt et fôr med høyt protein/fett forhold gjennom sjøfasen oppnår bedre fôrutnyttelse og vekst spesielt gjennom høstperioden
  • Slik fôringsstrategi gjennom sjøfasen fører til mindre avleiring av fett i innvoller og gir derfor høyere slakteutbytte
  • Selv om en protein-rik fôrstrategi er dyrere sammenliknet med vanlig benyttet høy-fett fôrstrategi, viser beregninger at både kortere produksjonstid, bedre fôrutnyttelse og høyere slakteutbytte gir en øknomisk gevinst for oppdretter

Det at forsøkene har vært gjennomført i stor-skala og gjennom hele sjøfasen har vært avgjørende for å få frem den viktige dynamikken i samspillet mellom fôrsammensetning og laksens biologi.

Rúni Weihe disputerer den 13. desember ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen "Ernæringsmessig dynamisk lakseoppdrett på Færøyene med hensyn til produksjon,kvalitet og økonomiske forbedringer"

Published 10. desember 2018 - 13:12 - Updated 8. April 2019 - 7:25