Friske settepoteter

Rask nedsmitting
I doktorgradsarbeidet sitt tar Simeon Rossmann for seg bakterier som forårsaker bløtråte og stengelråte på potet, forekomsten av bakteriene i Norge, samt mulig spredning av bakterien med insekter. I forskningen ble det brukt bioinformatikk og molekylære metoder.

I et treårig feltstudie av 34 settpotetpartier av potetsortene Asterix, Innovator og Lady Claire fant han at alle partier var smittet med bløtråtebakterier. Bare de partier med høyest kvalitet (P2-partier) hadde et lavt nivå av smitte. Sammen med veilederteamet oppdaget han også en aggressiv bakteriestamme som viste seg å tilhøre en ny art, som fikk navnet Pectobacterium polaris. Dette er ny kunnskap som vil bli viktig i settepotetavlen fremover.

 

I doktorgradsforskningen sin har Simeon Rossmann presentert ny kunnskap som vil bli viktig for settepotetavlen fremover.

Foto
Erling Fløistad

Insekter som smittebærere
I en annen feltstudie ble det samlet inn insekter for å undersøke om de var bærere av bløtråtebakterier. Det ble funnet insekter med bakterier fra alle testede felt, inkludert felt hvor rene settepoteter ble oppformert. Totalt ble det funnet mer enn 90 insektarter, hovedsakelig fluer, som alle var bærere av en stor mengde bløtråtebakterier. Dette kan være forklaringen på den raske innsmittingen til i utgangspunktet rene settepoteter, som man ofte finner. Funnene i disse studiene gir et nytt innblikk i biologien og kompleksiteten til bløtråte og stengelråte i potet og åpner for ny forståelse av sykdomsoverføring og innsmitting av rene settepoteter.

Bløtråte er ødeleggende for potetkvaliteten.

Foto
Simeon Rossmann

Simeon Rossmann (28) kommer fra Reutlingen i Tyskland. Han har MSc i biologi fra Universitetet i Tübingen og er nå ansatt ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Han begynte med doktorgraden i 2015 ved Institutt for plantevitenskap med forskningsmidler for jordbruk og matindustri (Matfondavtale). Hovedveileder har vært professor May Bente Brurberg, (NMBU/NIBIO) med dr. Merete Wiken Dees (NIBIO), dr. Juliana Perminow (NIBIO) og dr. Jan van der Wolf (Wageningen) som medveiledere.

Published 19. november 2018 - 11:20 - Updated 28. mai 2021 - 11:35