Knopp- og blomsterfall hos planter

Avhandlingen har tittelen: ‘Knopp- og blomsterfall i julestjerne, en metode og –omics studium’  og skal forsvares på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 16. november 2018.

Viktig med kontroll
Absisjon er ofte knyttet til respons på angrep av skadegjørere eller er en normal utvikling hos planten. Løvfellende trær mister bladene om høsten, hos frukt og bær er absisjon ofte en selvregulerende prosess der blomster-, kart- og fruktfall bidrar til å redusere fruktsettingen. Men absisjon er også knyttet til avlingstap hos kulturplanter som frødryss hos kornartene, eller knopp og blomsterfall som vil påvirke verdien av prydplanter. Alle disse reaksjonene betyr at absisjon er en viktig prosess å ha kontroll på innen jord- og hagebruk.

Mye av studiene foregikk på laboratoriet og med mye avansert utstyr.

Mye av studiene foregikk på laboratoriet og med mye avansert utstyr.

Photo
Hilde Raanaas Kolstad

Grunnforskning
Tap av plantedeler skjer normalt i cellelaget under den delen som planten skal kaste, det kalles absisjonssonen. Til tross for at man er klar over at plantehormoner påvirker knopp- og blomsterfall vet man ikke hvordan dette reguleres i detalj. Doktoranden har gjennom bruk av svært avansert utstyr og teknikker klart å kaste lys over mange av de prosesser som fører til knopp og blomsterfall hos julestjerne, og som har vist å være viktig for absisjon i mange andre plantearter. Dette doktorgradsarbeidet er grunnforskning på høyt nivå som bekrefter og vil bidra til en utvidet forståelse av disse svært komplekse prosessene.

Doktorgradsarbeidet til Luz Gabriela Munoz Sanhueza vil bidra til økt forståelse av de komplekse prosessene som forårsaker absisjon.

Doktorgradsarbeidet til Luz Gabriela Munoz Sanhueza vil bidra til økt forståelse av de komplekse prosessene som forårsaker absisjon.

Photo
Håkon Sparre

Luz Gabriela Munoz Sanhueza (41) er fra Santiago de Chile. Hun har mastergrad i biokjemi  fra Chile (Licenciatura en Bioquimica Universidad de Chile). Doktorgraden er finansiert med NMBU-stipend og hun har vært tilknyttet Institutt for plantevitenskap under studiene. Hovedveileder har vært professor Trine Hvoslef-Eide (NMBU) og med professor Jerry D. Cohen (University of Minnesota), forsker Yeon Kyeong Lee (NMBU) og forsker  Mallikarjuna Rao Kovi (NMBU) som medveiledere.

 

Published 6. november 2018 - 15:19 - Updated 28. mai 2021 - 11:35