Norsk landbruk: Størrelsen teller

  • potetforsøk på Vollebekk UMB
    Foto
    UMB

Habtamu Alem konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at gårdsstørrelse er en sentral faktor for å oppnå økt produktivitet og vekst i norsk matproduksjon. Dette er en av en rekke faktorer som påvirker effektiviteten i norsk landbruk.

Norsk landbruk: Størrelsen teller

Habtamu Alem jobber som forsker ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Gjennom sitt doktorgradsarbeid ved NMBU har han studert hvilke faktorer som påvirker den økonomiske lønnsomheten ved norske gårdsbruk.

Han har gjennom sine beregninger funnet at gjennomsnittlig kostnadsineffektivitet er på syv prosent i Trøndelag og åtte prosent på Østlandet. Han finner videre at økende grad av vekstskifte, større leid areal, arbeid utenom gårdsdriften, økning av direkte produksjonsstøtte og bondens kompetanse er faktorer som påvirker effektiviteten positivt. Resultatene viser at det er potensielle kostandsgevinster ved å inkludere flere produksjoner på samme gårdsbruk (diversifiseringsgevinster), samt å øke gårdsstørrelsen (skalafordeler). Gårdsstørrelse viser seg dermed å være en sentral faktor for å oppnå økt produktivitet og økt vekst i norsk matproduksjon.

Habtamu Alem påpeker at politikerne bør være bevisst disse mekanismene når de utformer støtteordninger for landbruket.
- Politikerne bør ta inn over seg at intervensjoner som kan begrense diversifiseringsmuligheter eller strukturendringer i jordbruket kan medføre økte kostnader i matproduksjonen, sier Habtamu Alem.

Published 15. oktober 2018 - 18:38 - Updated 15. oktober 2018 - 21:20