Thorvald - feltroboter for jordbruket

Jordbruket står ovenfor en rekke utfordringer. Ifølge FN må matproduksjonen på verdensbasis øke med mellom 50% og 70% innen 2050, om vi skal ha nok mat til alle. Dette til tross for at dyrket areal trolig ikke vil kunne økes i særlig grad i fremtiden. Dagens matproduksjon står allerede for store deler av de globale klimagassutslippene, samtidig som det sløses med resurser i alle ledd. Mange ser nå mot lette og intelligente roboter, i håp om at disse kan være løsningen på mange av problemene bønder står ovenfor.

Lars Grimstads avhandling tar for seg modulære feltroboter for jordbruk, og dekker alt fra de prinsipielle konseptene som ligger til grunn for robotene, til mekanisk-, elektrisk- og software-design. Arbeidet tar også for seg en håndfull applikasjoner inkludert autonom drift i ulike miljøer. Det viktigste resultatet som er kommet ut av arbeidet, er Thorvald-systemet.

Published 9. oktober 2018 - 12:58 - Updated 9. oktober 2018 - 13:01