Mer miljøvennlig sukkerrørproduksjon i Malawi

Sukkerrør er en tropisk grasart og den viktigste råvaren for produksjon av sukker. Mye av de om lag 175 millioner tonn sukker som produseres i verden hvert år, utvinnes fra sukkerrør som dyrkes i utviklingsland av bønder som dyrker i liten skala.

Ett av disse landene er Malawi og her er sukkerrørproduskjonen den nest viktigste ‘cash crop’ og eksportartikkel. Det brukes ofte betydelige mengder plantevernmidler i sukkerrørproduksjonen, noe som kan ha uheldige effekter både på mennesker og naturmiljøet’. Det er sterkt ønske om å endre dette. I doktorgradsarbeidet sitt vil Trust Kasambala Donga bidra til å gjøre noe med dette. PhD avhandlingen har tittelen «Sukkerrørproduksjon i Malawi: Skadedyr, plantevernmidler og potensialet for biologisk kontroll» og skal forsvares ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 4. oktober 2018.

Doktoranden i aksjon på labben.

Foto
Marta Bosque

Mangler kunnskap

-I Malawi kjenner vi lite til forekomst og mangfold av skade- og nytteorganismer i sukkerrørproduksjonen, og vi vet også lite om plantevernmidlene som brukes, forteller T. K. Donga. Doktorgradsarbeidet hennes har som målsetning å dokumentere hvilken påvirkning plantevernmiddlene som brukes i sukkerrør i Malawi  har på naturmiljøet og hvilken helserisiko det utgjør. Videre er målet og vurdere gode alternativer til de syntetiske plantevernmidlene som brukes i dag. Videre undersøker den mulige innvirkningen klimaendringer og klimavariasjon har på bruk av plantevernmidler i Malawi.

Samarbeidsprosjekt med Norge

Dette doktorgradsarbeidet er en del av et større samarbeidsprosjekt mellom Noragric ved NMBU og Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources i Malawi og er finansiert av myndighetene i Norge og Malawi.  En del av prosjektet innebar doktorgradstudier i Norge ved Institutt for plantevitenskap, NMBU, og under veiledning av internasjonalt anarkjente fagspesialistene ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved NIBIO, Ås. I studiene sine har doktoranden bl.a. påvist lokale forekomster av nytteorganismer som i framtiden kan bidra til biologhisk kontroll av skadegjørere i sukkerrørproduksjoneni Malawi.

Sukkerrørproduksjonen er viktig som inntektskilde for småbøndene i Malawi.

Foto
T. K. Donga

Trust Kasambala Donga (36) er fra Malawi hvor hun har mastergrad i Tropical Entomology hvor hun er ansatt som forsker og foreleser ved Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources. Hun vil fortsette der etter endt doktorgrad. Hovedveileder har vært Førsteamanuensis Richard Meadow, (NMBU/NIBIO) og med Dr. Ingeborg Klingen (NIBIO), Prof. Ole Martin Eklo (NIBIO) og Prof Bishal Sitaula (Noragric NMBU) som medveiledere.

Published 1. oktober 2018 - 12:59 - Updated 28. mai 2021 - 11:36