Ny teknologi bedrer matvaresikkerheten for maisbønder

  • Feltarbeid blant maisbønder i Malawi
    Foto
    Samson Pilanazo Kantengeza

Samson Pilanazo Katengeza konkluderer i sin doktoravhandling med at med bruk av klimasmarte landbruksteknologier i Afrika sør for Sahara kan bidra til å redusere avlingstapene ved ekstremvær.

Ny teknologi bedrer matvaresikkerheten for maisbønder

Samson Pilanazo Katengeza

Foto
Hanne Marie Fischer, Handelshøyskolen NMBU
Småbønder i land sør for Sahara er særlig utsatt for de negative effektene av klimaendringer. I doktoravhandlingen Klimasmart landbruk i Malawi: Teknologivalg og muligheter under varierende nedbørforhold undersøker Samson Pilanazo Katengeza hvordan småbønder i Malawi tilpasser sin produksjon til endringer i klimaet og i hvilken grad de benytter seg av klimasmarte landbruksteknologier. 

Klimasmarte landbruksteknologier er er robuste mot klimaendringer og klimavariasjoner sammenlignet med andre teknologier og derfor gir mer stabile avlinger og høyere matvaresikkerhet enn andre teknologier gir. Eksempler på slike teknologier er tørkesterke sorter og konserveringsteknologier som bevarer jorda og gir bedre nærings- og vannhusholdning. Slike teknologier har potensial til å redusere de negative effektene av klimaendringer, særlig blant småbønder i Afrika sør for Sahara. Disse bøndene har begrensede tilpasningsmuligheter til ekstremvær som oversvømmelser, haglstormer, og tørkeperioder.

Samson Pilanazo Katengeza undersøker i sin avhandling, hvilke metoder og muligheter maisbønder i Malawi benytter for å bli mindre sårbare for værbaserte avlingsskader. Ved hjelp av husholdsundersøkelser fant Katengeza at bønder som ble utsatt for tørkeperioder tidlig i sesongen i større grad endret dyrkingsmetode for å redusere risikoen for redusert avling. Han finner støtte for at hensiktsmessig bruk av klimasmarte landbruksteknologier kan bidra til å redusere avlingstapene ved ekstremvær.

I en av artiklene finner Katengeza (og medforfattere) at gjennomsnittlig maisavlinger i tørkeår hos de som har begynt å bruke tørketolerante maissorter var vesentlig høyere enn for de som fortsatt benyttet tradisjonelle maissorter. Litteraturgjennomgangen i avhandlingen støtter antagelsen om at bruk av klimasmarte landbruksteknologier gir mer stabile og forutsigbare maisavlinger.

Mange land i Afrika sør for Sahara implementerer store landbrukssubsidieprogrammer, men virkningen på produktivitet har ikke vært så god som ønskelig. I Malawi finner han at slike subsidier har bidratt til raskere adopsjon av tørkesterk mais enn i naboland hvor subsidier ikke er brukt på tilsvarende måte.

Published 15. august 2018 - 12:17 - Updated 27. august 2018 - 9:22