Kultur viktig for kontroll av sykdom

Sosioøkonomiske, kulturelle og økologiske drivere er viktige ikke-biologiske faktorer når det gjelder mattrygghet og dyrehelse i storfekjeden i Zambia. Systemtenkning er bedre enn en lineær tankeprosess når det gjelder å håndtere både biologiske og ikke-biologiske faktorer som styrer sykdommer.

– Målet med denne forskningen var å få mer kunnskap om disse ikke-biologiske driverne med tanke på sykdommer hos husdyr og vise hvordan systemtenkning fungerer i håndtering av komplekse dyrehelseproblemer, forteller ph.d.-kandidat Chisoni Mumba.

Chisoni Mumba sammen med kollegaer under feltarbeid i Zambia.

Foto
Privat

Forskningen hans har vist at East Coast Fever er den viktigste husdyrsjukdommen som påvirker økonomien hos storfeeier, og systemmodellene har greid å bringe inn lokale perspektiver og kunnskaper som er til stor nytte ved håndtering av sjukdommen og begrense dens økonomiske konsekvenser.

– Jeg håper og tror at forskingen vil føre til en ny måte å se epidemiologien på. Gjennom å bruke systemtenkning ved håndtering av komplekse dyrehelseproblemer blir det lettere å finne varige løsninger og unngå uheldige konsekvenser av de tiltakene som blir satt i gang, sier Mumba.

Chisoni Mumba er utdannet University of Zambia med en Master of Science i Livestock Economics. Han forsvarer nå doktoravhandlingen sin «Sosioøkonomiske, kulturelle og økologiske drivere av mattrygghet- og dyrehelsefarer i storfekjøttkjeden i Zambia» ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 8. mars.

Published 8. mars 2018 - 10:51 - Updated 8. mars 2018 - 10:53