Mer kunnskap om fiskens immunforsvar

  • I doktorgradsarbeidet har Bergva Aas undersøkt hvilken rolle det interbranchiale lymfoide vevet i laksen gjeller har i immunforsvaret.
    Foto
    Shutterstock

Ida Bergva Aas har i sitt doktorgradsarbeid bidratt til økt kunnskap om organiseringen av fiskens immunsystem, da spesielt slimhinneassosiert immunvev hos laks.

Mer kunnskap om fiskens immunforsvar

Oppdrett av laks forutsetter god fiskehelse i oppdrettsanleggene. Kunnskap om laksens immunsystem er grunnleggende for å kunne behandle og forebygge sykdom. På tross av betydelig innsats for å kartlegge fisken immunsystem, mangler det fremdeles inngående forståelse for immunmekanismene hos fisk.

– Kunnskap om immunsystemets organisering og funksjon er en forutsetning for sykdomsbekjempelse, spesielt med tanke på utvikling av slimhinnebaserte vaksiner, forteller Ida Bergva Aas.

Immunvevet i gjellene er viktig for lokalt immunforsvar
Ida Bergva Aas har i sitt doktorgradsarbeid hatt som mål å utvide forståelsen av slimhinneassosiert immunvev i gjeller hos laks.

– Ved å undersøke tilstedeværelse og aktivering av gener relatert til immunsystemet i både frisk og virus-smittet fisk, viste forskningen vår at dette immunvevet er viktig for det lokale immunforsvaret i laksens gjeller. Vevet regulerer i hvor stor grad immunsystemet skal stimuleres, som igjen bidrar til å opprettholde normal gjellefunksjon. På denne måten unngår immunsystemet å overreagere når det gjelder ufarlige smittestoffer, forteller Bergva Aas.

Bergva Aas har vist at dette vevet spiller en overordnet rolle i koordinering av immunceller, og belyst nettverk av gener som er sentralt for dette vevets funksjon.

Metode
I doktorgradsarbeidet har Bergva Aas undersøkt hvilken rolle det interbranchiale lymfoide vevet i laksen gjeller har i immunforsvaret. Det ble funnet flere subgrupper av T-celler, altså viktige immunceller, i T-cellepopulasjonen som er tilstede i dette vevet.

– Vi brukte transkriptomanalyse for å finne viktige gennettverk som er sentrale for dette vevets funksjon. Vi fant at det har en rolle i koordinering av T-celler, forteller hun.

Videre ble vevets påvirkning av virussmitte i et smitteforsøk med infeksiøs lakseanemivirus (ILA-virus) undersøkt.

– I fisk smittet med ILA-virus ble det observert en respons i T-cellepopulasjonen som kan tolkes som en rekruttering av T-celler fra det interbranchiale lymfoide vevet, som tilsier at det har en sentral rolle i gjellenes immunforsvar. Resultatene peker mot en rolle i immunregulering og opprettholdelse av toleranse for å unngå negativ påvirkning på gjellefunksjon, sier Bergva Aas.

Kunnskap en forutsetning for vaksineutvikling
Forskningen har vist at ILA-virus ikke er tilstede i det interbranchiale lymfoide vevet, og bekreftet at gjellene er inngangsport for dette viruset. En mer dempet immunrespons ble observert i gjelle og det interbranchiale lymfoide vevet, muligens som en beskyttelsesstrategi for spesielt utsatte vev for å unngå negativ påvirkning på gjellefunksjonen. 

– Kunnskap om funksjon og organisering av fiskens immunforsvar er en forutsetning for å kunne utvikle vaksiner, samtidig som det er interessant i et evolusjonært perspektiv. Benfisk, som laks tilhører, er den største og mest diverse gruppen av virveldyr. Denne gruppen har vist seg å være utrolig tilpasningsdyktige, noe som også reflekterer deres komplekse immunsystem, forteller Ida Bergva Aas.

Slimhinnene er et førstelinjeforsvar
Mukosale overflater, altså slimhinnene, utgjør et viktige førstelinjeforsvar som er under konstant eksponering mot det ytre miljøet. Hos fisk blir denne eksponeringen ytterligere forsterket av at vann utgjør et ideelt miljø for mikroorganismer. Tilstedeværelsen av dedikerte mukosa-assosierte lymfoide vev i fiskens slimhinner understreker et spesielt behov for lokalt immunforsvar. På grunn av gjellenes store overflateområde og delikate struktur utgjør de en attraktiv inngangsport for smittestoffer.

Dette arbeidet har bidratt til økt kunnskap om organiseringen av fiskens immunsystem, da spesielt slimhinneassosiert immunvev hos laks. Vi har vist at det interbranchiale lymfoide vevet har en T-cellepopulasjon med høy diversitet og forskningen viste at vevet spiller en viktig rolle i immunregulering og toleranse.

Ida Bergva Aas forsvarer nå doktoravhandlingen sin «Transkripsjonsstudier av det interbrankiale lymfoide vevet hos laks med fokus på dets rolle i immunforsvaret» ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for basalfag og akvamedisin 6. februar.

Published 22. February 2018 - 14:41 - Updated 22. February 2018 - 14:41