Kvalitetssikring av satellittdata til brukere i felt

Ved å utføre kvalitetssjekk på satellittsignaler er vi i stand til å alarmere på signaler vi ikke kan stole på og samtidig forbedre posisjonsnøyaktighet til brukere på feltet.

Det er store rasjonaliseringsgevinster for de som har krav til høypresisjonsløsningens kvalitet og posisjonsbestemmelse i å benytte Global Navigasjon Satellitt Systemer (GNSS) løsninger i sann tid. Statens kartverk har en nettverks Real-time Kinematikk (RTK) tjeneste i dag som kalles Centimeter POSisjon (CPOS). Tjenesten tilby centimeter posisjon nøyaktighet i hele landområdet. Brukere stiller større krav til tjenestene både når det gjelder nøyaktighet, driftssikkerhet, dekning, og ikke minst at den posisjonsløsning de får er å stole på.

I dag er det slik at bruker ikke i tilstrekkelig grad får informasjon om posisjonsløsningens kvalitet. Analyse av måledata må gjøres i ettertid og er ikke måledataene gode nok må arbeidet gjøres på nytt. Dette vil ikke fremtidige brukere være tilfredsstilt med. De vil vite om målingen er til å stole på der og da. Med andre ord, de vil ha integritetsinformasjon med når de måler. Slike systemer er og tatt i bruk til maskinstyring, landmålere, oljebransjen og diverse applikasjoner hvor nøyaktighet er hoved nøkkelen. Integritetsinformasjon i sann tid er viktig for denne gruppen der behovet for sikker posisjon i sann tid er essensiell for om arbeidet blir utført rett.

Målet med denne PhD arbeidet er utvikle et integritet tjeneste som dekker behovet for brukere med behov for høy grad av presisjon, tilpasset alle typer nettverk RTK systemer og flerfrekvent mottaker på bruker side. Studiet er finansiert av Statenskartverket, Geodesidivisjon (SKGD) til å hjelpe brukere som bygger Norsk infrastruktur.


Mohammed Ouassou disputerer ved NMBU 2. mars 2018

Published 20. February 2018 - 16:30 - Updated 21. February 2018 - 11:11