Husdyr som mellomvert for ebola- og Marburgvirus

Ebolavirus og Marburgvirus er smittsomme virussykdommer (filovirus) hvor sykdomsforløpet ligner hverandre. Begge sykdommene har tatt mange liv. Det mest alvorlige er det store utbruddet av Ebola i Vest-Afrika i 2014-2015 der viruset også ble spredt til mange andre deler av verden. Da ble over 28 600 personer smittet, og over 11 300 døde i de tre hardest rammede landene, Liberia, Guinea og Sierra Leone. Uganda er ett av landene som har hatt mange utbrudd, med åtte rapporterte utbrudd mellom 2000 og 2016. Disse utbruddene antas å skyldes samspillet mellom mennesker og dyr som primater, flaggermus og andre ukjente reservoarer av ebolavirus og Marburgvirus.

Dødeligheten lavere enn tidligere rapportert
– Jeg har studert epidemiologiske og sosiale kontekster omkring ebola- og Marburgvirussykdommer i Uganda. Forskningen viste at dødeligheten av ebola- og Marburgvirussykdommer er lavere enn det som tidligere er rapportert, forteller Luke Nyakarahuka. 

I sitt arbeid har han har brukt en metaanalyse som tilnærming til problemstillingen. Han har videre utviklet et risikokart for Uganda som viser områder med risiko for utbrudd ved hjelp av økologiske nisjemodelleringsteknikker.

– Vi studerte også den sosialkulturelle konteksten av Marburg/ebola-utbrudd. I disse fant vi at frykt og stigma fremdeles er vanlig i forbindelse med disse sjukdommene, til tross for de kunnskaper som finnes hos berørte samfunn i Uganda. Ved utbrudd vil disse faktorene være svært viktige å håndtere, da de også kan bidra til spredning av sjukdommene, forteller han.

For første gang ble det påvist antistoffer mot ebolavirus og Marburgvirus hos husdyr. Det kan bety at husdyrene fungerer som mellomvert for virusene mellom ville dyr og mennesker.

Foto
Privat

For første gang påvist antistoffer hos husdyr
Nyakarahuka også gjennomført  seroepidemiologiske studier hos tilsynelatende friske mennesker og husdyr i Uganda. Her ble det påvist uoppdagede tilfeller av ebola- og Marburgsjukdom hos mennesker.

– For første gang er det også påvist antistoffer mot ebolavirus hos husdyr som geiter, hunder, griser og sauer. Det kan bety at husdyr har potensiale for å være mellomvert mellom et reservoar hos ville dyr og mennesker, sier Nyakarahuka.

Behov for mye mer forskning på filovirus
Doktorgraden til Luke Nyakarahuka viser at det er behov for mye mer forskning på filovirus og andre relaterte virus, både nye og tilbakevennende, for å forstå epidemiologien av disse sykdommene bedre. På den måten kan effektive kontroll- og forebyggingsstrategier for å avverge fremtidige epidemier utvikles.

Personalia

Luke Nyakarahuka kommer fra Uganda og er utdannet veterinær fra Makerere-universitetet. Han forsvarer nå doktoravhandlingen sin «Epidemiologiske forhold ved virale hemorragiske febersykdommer: Seroptrevalens og risikofatormodellering av Ebola og Marburg-virus i Uganda» ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 15. februar.

Published 14. February 2018 - 12:24 - Updated 14. February 2018 - 12:24